6495 sayılı yasanın 17.08.2013 tarihinde resmi gazetede yayınlanması ile yürürlüğe giren geçiçi 2. madde nin 2.fıkrası uyarınca 2918 sayılı sayılı karayolları trafik kanunu ve 4925 sayılı karayolları taşıma kanununa göre verilen ve fıkra kapsamına gire

 

6495 sayılı yasanın 17.08.2013 tarihinde resmi gazetede yayınlanması ile yürürlüğe giren geçiçi 2. madde nin 2.fıkrası uyarınca 2918 sayılı sayılı karayolları trafik kanunu ve 4925 sayılı karayolları taşıma kanununa göre verilen ve fıkra kapsamına giren idari para cezalarının bu kanuna göre yapılandırılmasına dair yol açılmıştır. Yani kısaca Trafik para cezalarına af niteliğinde bir yapılandırma şansı tanınmıştır. Ancak her ödenmemiş trafik para cezası bu kanun kapsamında yapılandırılacak mıdır?

Cevap; hayır,

KANUNUN KAPSAMI;

Kanunun  kapsamına;

- 31.12.2010 tarihinden önce verilen ve kanunun yürürlük tarihi  olan 02.08.2013 tarihi itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi geçmiş olan,

- veya dava açılmış yada dava açma süresi henüz geçmemiş olan ,

idari para cezaları girmektedir.

Bu cezaların aslı ödenmiş ise, bu ödenen asıl ceza kişiye iade edilmez ancak bu cezanın ödenmemiş fer'i leri var ise bu kanun kapsamında aynı şekilde yapılandırılabilecektir.

SON BAŞVURU 31 EKİM 2013;

Son başvuru tarihi 31 Ekim 2013 , bu tarihe kadar ilgili vergi dairesine kanun ekinde  bulunan dilekçeleri doldurmak suretiyle başvuranların cezaları yapılandırılacak Ancak önemli olan husus şu ki, farklı vergi dairelerinde bulunan cezalar için her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvuru yapılması gerekmektedir.

% 200 FAİZ YERİNE TEFE/ÜFE ORANINDA FAİZ ALINACAK;

6495 sayılı yasanın yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için hesaplan faiz oranı %210  olmakla 2918 sayılı yasanın 115 inci maddesine göre idari para cezalarına hesaplanacak faiz idari paracezasının iki katını geçemeyeceğinden faiz olarak %200 dikkate alınıp vatandaştanbu şekilde tahsilat yapılıyordu.

Bu yapılandırma ile , hesaplanan bu %200 faiz silinecek yerine daha cüz'i olan tefe/üfe oranı üzerinde hesaplanan faiz  alınacaktır. Kanundan bir örnek vermek gerekirse;

Ödenecek tutar ;

İdari para cezası                               :  1.321,00 TL

TEFE/ÜFE (%200 faiz yerine)               :  136,99 TL

Kat sayı tutarı                                  :  72,90 TL.

Toplam                                            :  1530,89 TL.

Tahsilinden vazgeçilen alacak;

% 200 faiz                                       :  2.642,00 TL.

Yani hesaplanan 1.530,00 TL.nin kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi durumunda toplam 2.642,00 TL.tutarındaki faizin tahsilinden vazgeçilecektir.

Düzenleme oldukça etkili ancak keşke düzenlemenin tarih aralığı daha geniş tutulsaydı sanki daha etkili olurdu.

1990 VE DAHA ESKİ MODEL TAŞITLAR İÇİN MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ VE CEZALARA AF ;

1990 ve daha eski model olan taşıtların 31.12.2014 tarihine kadar il özel idaresi veya MKE hurda işletmesi müdürlüğüne teslim edilmesi suretiyle taşıtın hurdaya çıkartılıp tescilinin silinmesi ile 31.12.2014 tarihine kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş; Motorlu taşıtlar vergisi, geçikme zammı, faizi ve vergi cezalarının tamamı silinecek.

MTV VE/VEYA TRAFİK PARA CEZASI BORCU OLANLAR DİKKAT!!!

Mtv ve/veya trafik para cezası borcuu olanlara öncelikle bir "uyarı" mektubu gönderiliyor, verilen sürede ödenmeyen alacak için vergi daireleri kişinin Banka hesabını araştırıyor banka hesabı var ise;online "elektronik tebligat" yapılıyor, yani bir bakmışsınız banka hesabınızdca bloke var... Banka tarafından hesabında bloke edilen para vergi dairesine eft ediliyor yani ödemezseniz ödetiriz diyorlar.

BİR ARA ÖDERİM DERSİN Bİ BAKARSIN ARACINI BAĞLAMIŞLAR;

Banka hesabından tahsilat yapılamamışsa ne olacağını da düşünen kanun koyucu araç sahipleri için çemberi daraltmış durumda, trafikte seyir halinde iken bir bakmışsınız emniyet birimlerince yapılan denetimle aracınız bağlanmış eve metrobüsle dönmüşsünüz.

SEÇİMLER...AFLAR...HAKLAR...ZALİM..ZÜLUM...ENAYİ...AKILLI...İLAHİ ADALET...YASTIK...BAŞ...ALLAH (C.C.)

Siz anladınız...

Elçiye zeval olmaz...

Bilgilerinize...Saygıyla...