Kişisel Verilerin Korunması Yasası’nı bir hukukçu olarak tek bir cümle ile ifade edin diyecek olsanız, <<çok geç kalınmış bir düzenleme >> olarak ifade ederim.

Şöyle bir örnekle ile neden böyle düşündüğümü anlatmaya çalışayım. Bilindiği gibi gündelik yaşamda otoyollarda binlerce araç birbirine girmeden yüksek hızda hareket halindeler, bu araçlar birbirlerine temas etmeden seyir edebiliyor, bir düzen ve nizam ile yüksek hızda hareket edebiliyorlar. Çünkü trafiğin belli kuralları var .

Bu kurallara göre sağdan gidenin , sola dönenin, hızlı gidenin , yavaş gidenin , sollayanın uyduğu belli ve katı bazı kurallar var. Kazalar hariç olmak üzere trafiğin her geçen gün artan ihtiyaca göre evrilen ve geliştirilen bir sistemi var. Bu sistem ve düzen olmasaydı ve ihtiyaca yönelik yeni revizasyonlar olmasaydı sistem çöker ve devam etmesi olanaksız hale gelirdi.

Tıpkı trafik örneği gibi bu kadar hızla gelişen teknoloji de seyir halindeki araçlar gibi bazı kurallara ihtiyaç duymaya başladı. Bu kuralların olmaması da ülkemizde belli sorunları da beraberinde doğurdu. Bu konuda çeşitli yasalar çıkarıldıysa da bu düzenlemeler teknolojinin hızına yetişemedi, evimize , yatak odamıza , mahremimize giren internet temel hak ve özgürlerimize zarar vermeye başladı .

Bu sebeple bu yasa ülkemize çok geç bile kaldı diyorum. Bu yasa ve getirdikleri ile teknolojinin bizi duyarsızlaştıran ve maalesef benimsediğimiz ifşa kültürünün ülkemiz açısından bir son bulmasına olanak sağlamaktadır.

Yani sokaktaki adamdan tutun da ilk okula giden çocuğa kadar herkes kendisini belirlenebilir kılan tüm bilgilerin , kendisinin mahremi olduğu gerçeğini kanıksayacak. Bu yasa bunu yapacak! Tabi daha çok geliştirilmesi gereken , yaşayan bir düzenleme olduğunu da belirtmekte fayda var.

Bugün her zamankinden daha çok adaletin sağlanabilmesi için etik değerleri benimsemiş bir hukuk düzenine ihtiyacımız var. Robotlardan korktuğumuz için değil, gücün her zamankinden daha çok sınırlı merkezlerde yoğunlaşmasının sonuçlarından korkmamız gerektiği için.(1)

Velhasıl kişisel verilerin korunması yasası Avrupa’yı 20 yıl geriden takip etsek de bir yerinden başlamış olmak sevindirici. Veriden elde edilen gelirin petrolden fazla olduğu günümüzde kişisel verilerin korunmasına yönelik tüm aksiyonlara  sahip çıkmak ve verinin ihlaline katı kurallarla bir çerçeve çizmek gerektiği bir gerçek.

Münhasır medeniyetler seviyesine ulaşmada önemli bir kriter olan bu yasa ile şahsılar bu farkındalığı edinerek 21. Yüzyıl standartlarını da sağlamış olacaklar. Yapay zeka teknolojisi hızla kendini geliştirirken hayatımızın neredeyse her alanına giren yapay zeka hızla dijital ortamlardaki verilerimizin korunması ihtiyacını daha da arttırmaktadır.

Katı kurallar getirilmiş olmasına karşın gerekli teknik tedbirlerin alınmamış olması sebebiyle günümüzde telefon arşivlerinin e posta yazışmalarının ve bunun gibi kişisel bilgilerin bir takım örgüt veya şahıslar tarafından hacklenerek ifşa edildiği de bir gerçek.

Türkiye özelinde kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesine bağlanan yaptırımlar oldukça ağırdır. Kanun ihlalin türüne ve ağırlığına  ve 2020 yılı tarifesine göre 1 milyon 800 Bin Türk Lirasına kadar idari para cezası ve Türk Ceza Kanunu’nda 4,5 yıla kadar hapis cezası olmak üzere farklı yaptırım türleri öngörmüştür. Ayrıca hakları ihlal edilenlerin maddi ve manevi tazminat taleplerinin de karşılanması gerekmektedir.

Sonuç olarak hayatımıza giren yeni bir kavram olan “kişisel Veriler” gelecekte en çok konuştuğumuz , en çok ihtilaf yaşadığımız konulardan biri olmaya aday , toplum olarak kişisel veri güvenliğine önem vermek,  korunması için zaman ve finansman sağlamak bu konuda dünyayı takip etmek en doğrusu olacaktır.

Bu sebeple hem bireysel yaşamımızda hem de 6698 sayılı KVKK dan kaynaklanan sorumlulukların kanunda sayılan kriterleri taşıyan şirketler tarafından yerine getirilmesi ve kanunun verdiği süreler dahilinde bunun yapılması bu şirketlerin çalışanlarına eğitimler vermek suretiyle kişisel veri güvenliği farkındalığı oluşturması da oldukça önem verilmesi gereken ayrı bir husustur.

KVKK dan kaynaklanan sorumluluklar, kvkk uyum süreçleri , verbis kayıtları şirketlerin uyum projeleri ve alınması gereken aksiyonlarla ilgili yazımı da en kısa sürede paylaşacağım.

( 1 ) Başak Ozan Özparlak, “Büyük veri Çağında Empati” www.medium.com