Osmanlı döneminde şehzadelerin yetişmesinden, yol ve yordam öğrenmelerinden sorumlu olan kişilere “lâlâ” deniyordu.

Tarih kitaplarına göre şöhreti günümüze kadar gelmiş olan meşhur lâlâlar arasında; Lâlâ Mustafa Paşa, Molla Gürani, Akşemseddin, Kastamonu’lu Halimi Çelebi gibi isimler gösteriliyor.

Osmanlı İmparatorluğu dönemi üzerinden bir asırdan fazla zaman geçmesine karşın günümüzde Silivri siyasetinde bir “lâlâ” bulunuyor...

Lâlâ İbrahim Paşa”…

Nüfus kağıdı üzerindeki adı İbrahim Kömür

CHP Silivri İlçe Örgütü’nden kendisinden genellikle “Kömür” şeklinde bahsediliyor…

İbrahim Kömür; kâgıt üzerinden İlçe Başkanı, ancak gerçekte parti müdürü olan Berker Esen’in lâlâsı

Özcan Işıklar ve Suna Göçengil adına Esen’in kontrol altında tutmak ve komuta etmekle yükümlü…

Biliyorsunuz Berker Esen; “Özcan Işıklar Menfaat Grubu” tarafından “aman ilçenin yönetimi Özcancıların dışına çıkmasın” endişesi dahilinde görevlendirilerek ilçe başkanı yapıldı. Ve üç yılı aşkın süredir de partiyi Özcan Işıklar’ın kişisel siyasi menfaatlerine göre yönetiyor.

Lâlâ İbrahim Paşa; yani İbrahim Kömür de Suna Göçengil’in yazlık komşusu olması münasebeti ile Esen’in listesinde “İlçe Sekreteri” olarak gösterildi. Malumunuz Siyasi Partiler Kanunu ve CHP Tüzüğü’nde “lâlâ” şeklinde bir görev tanımlaması olmadığı için Kömür de kâğıt üzerinde İlçe Sektereri olarak yönetime dahil edildi. Ancak fiili görevi; Berker Esen’i kontrol altında tutmak ve yönetmek.

Esen; Kömür’e sormadan af buyurun abdesthaneye hâcet gidermeye, yestehlemeye bile gidemiyor. Partiyi görünüşte Esen, ancak gerçekte Kömür yönetiyor...