İsrail dış istihbarat servisi İsrail İstihbarat ve Özel Harekâtlar Enstütüsü (MOSSAD) ajanlarının Türkiye’deki bazı faaliyetleri yakalanarak deşifre olmaya başladı. Önceki gün yine aralarında başörtülü, çember sakallı ve camide vaaz veren şahısların olduğu bir grup ajan yakalandı.

Şimdi size MOSSAD ve Türkiye’deki çalışmaları hakkında biraz bilgi vermek istiyorum.

Her ülkenin kendi menfaat dinamiklerine göre faaliyet gösteren istihbarat servisleri vardır. Bu servislerin ana görevi; karar verici politikacıların bir sürprizle karşılaşmaması için ilgili ülkenin menfaatlerini direkt veya dolaylı olarak etkileyecek türdeki her türlü gelişmenin raporlanarak önceden bildirilmesidir. Buna “istihbarat raporu” denir.

Bir diğer çalışma da “örtülü faaliyet” adı verilen operasyonlardır.

İstihbarat servisleri, kendi ülkeleri aleyhine olan unsurları ortadan kaldırmak ve lehteki unsurları da desteklemek gibi el altından çok sayıda çalışma yapar. Kamuoyuna yani açık kaynaklara yansıdığı için artık gizliliği kalmamış bir örnek vermek gerekirse; yıllar önce yurt dışındaki diplomatlarımıza hain suikastler düzenlenen Ermeni ASALA terör örgütünün unsurlarına karşı Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından dolaylı olarak (gerek Abdullah Çatlı gerekse Alaaddin Çakıcı adlı şahıslar kullanılarak) gerçekleştirilen etkisizleştirme operasyonları sayılabilir.

MOSSAD da İsrail menfaatleri doğrultusunda gerek Türkiye’de gerekse başka ülkelerde bulunan Filistin direnişi unsurlarını etkisizleştirmek için haber toplama ve örtülü faaliyetler yürütmektedir.

MİT'in görevlerinden biri ülkemiz toprakları içerisinde veya dışında milli menfaatlerimize aykırı olarak yürütülecek olan istihbarat faaliyetlerini önlemeye çalışmaktır. İstihbarat terminolojisinde buna kontrespijonaj (istihbarata karşı koyma) adı verilir.

MİT, görevini en iyi şekilde yapmış ve ülkemizdeki MOSSAD unsurlarının bazı faaliyetlerini sonlandırarak ajanları yakalamıştır.

Hazır konu açılmışken burada önemli bir husustan bahsetmek istiyorum. İsrail dış istihbarat servisi olan MOSSAD (orjinal adı: HaMossad leModiʿin uleTafkidim Meyuḥadim) dünyada çok etkili bir servistir. Ancak MOSSAD’ın psikolojik harp metotları kullanarak kendisini olduğundan daha güçlü ve becerikli göstermeye çalışma gibi bir stratejisi de bulunaktadır. Ve böylece gerek başka ülkelerin istihbarat servislerinin gerekse her türlü kişi ve kuruluşun MOSSAD karşısında bir yılgınlık ve teslimiyet duygusu hissetmesi amaçlanmaktadır.

Türkiye’nin istihbarat servisi MİT; dünyada yeri olan çok önemli bir kuruluştur. Çok eski ve sağlam bir kurumsal kültürü vardır. MİT’in, Türkiye’nin milli menfaatleri gereğince MOSSAD ile karşı karşıya geldiği çok sayıda operasyon MİT’in başarısı ile sonuçlanmıştır.

Önceki gün gerçekleşen operasyon da MİT Kontrespiyonaj Daire Başkanlığı’nın önemli bir başarısıdır.

Bu ülkenin vatandaşları olarak; aynı TSK ve EGM gibi MİT ile de ne kadar gurur duysak azdır…