Silivri Belediye Meclisi'nin 13.05.2022 Cuma tarihine rastlayan Mayıs Ayı Toplantısının 2. Birleşiminin 1. Oturumu, saat 10.30’da Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;

G Ü N D E M:

1 – Silivri Merkez Sahil Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

2 - Mülkiyeti belediyemize ait olan Silivri İlçesi, Seymen Mahallesi, 151 ada 86 parselin irtifak hakkı tesisinin TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına yapılması ile ilgili İmar ve Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

3 - Mülkiyeti belediyemize ait olan Silivri İlçesi, Çanta- Balaban Mahallesi, 6318 ada 1 parselin tamamının intifa (kullanım) hakkı tesisinin TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına yapılması ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

4 - Silivri İlçesi Değirmenköy Mahallesinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait parseller üzerindeki yapıların kullanımı ile ilgili dava konusu olmuş kişilere ait kira bedellerinin, ilgililerince ödenmiş ve ödenecek ecrimisil bedelleri kadarının tahakkuktan terkini ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

5 - Silivri İlçesi Çanta-Sancaktepe 354 ada 2 parsel, 434 ada 3 parsel, 490 ada 1 parsel, 362 ada 1 parsel, 436 ada 1 parsellerdeki şahıslara ve şirketlere ait hisselerin, belediyemiz mülkiyetindeki 501 ada 3 ve 4 nolu parsellerle takas edilmesi ile ilgili Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

6 - Silivri İlçesi,Yeni Mahalle, 5654 ada 1 parsel, 5655 ada 1 parsel, 5656 ada 1 parsel, 5657 ada 1 parsel, 5658 ada 1 parsel, 5662 ada 1 parsel, 5665 ada 1 parsel ve 5666 ada 1 parsel arasında kalan alanın yoldan ihdas edilerek Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılması ile ilgili Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

7 - Silivri İlçesi, Alipaşa Mahallesi, 5464 parselin batısında kalan alanın yoldan ihdas edilerek Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılması ile ilgili Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

8 - Silivri İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 5840 ada 85 parselin batısında kalan alanın yoldan ihdas edilerek Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılması ile ilgili Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

9 - İlçemiz Hasan Sabriye Gümüş Anadolu Lisesi Müdürlüğünün elektrikli araç projesine belediyemizce gerekli desteğin verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

10 - Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Silivri Belediye Başkanlığı arasında hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele programı kapsamında ücretsiz aşı temini ve uygulanması ile ilgili protokol tanzimi ve imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Tarım Hayvancılık Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

11 - Belediyemiz 2021 yılı kesin hesabı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi
 

Editör: Cem Güner