Silivri Belediyesi Meclisi 2023 yıl nisan ayı toplantısının 1. birleşiminin 1. oturumu gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında açıklamalarda bulunan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Fatih Mahallesi çamlık bölgesinde bulunan ve İstanbul Valiliği tarafından ağır hasarlı olduğu için tahliye kararı verilen Aile Sağlığı Merkezinin yerine, 5 hekimli bir sağlık ocağı yapılacağının müjdesini verdi. Silivri Belediyesi ve Kadir Has Üniversitesi iş birliğiyle Silivri’ye kazandırılacak Teknoparkın inşaat işlemlerinin kısa sürede başlayacağını açıklayan Başkan Yılmaz, projenin Silivri ve ülke ekonomisi için çok önemli olduğunun altını çizdi. Meclis toplantısında ayrıca 2022 yılına ait Denetim Komisyonu Raporu, Komisyon Başkanı Sultan Aşkın tarafından okundu.

“FATİH MAHALLESİ’NE BEŞ HEKİMLİ SAĞLIK OCAĞI KAZANDIRACAĞIZ”

Meclis toplantısının 10. gündem maddesinde “Mülkiyeti belediyemize ait Silivri İlçesi, Alibey Mahallesi, 5751 ada, 29 parseldeki taşınmazın sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne Acil Sağlık Hizmet İstasyonu yapılmak üzere tahsis edilmesinin görüşülmesi” vardı. Gündem maddesine ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “Burası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’un talimatlarıyla Millet Bahçesi ilan edilen alanda Cerrahpaşa Üniversitesinin, İstanbul Üniversitesinin bir sağlık biriminin bulunduğu, Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılan bir yapının da olduğu alan. Buradaki binanın durumu içler acısı. İstanbul Valiliğince yapılan tespitler kapsamında bina ağır hasarlı olduğu için aile sağlık hizmetlerinin verilemeyeceği kanaatine varılmış ve bina boşaltılmıştır. Tahliyenin ardından Kale Mahallesi diye tabir ettiğimiz bu alandaki vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden yararlanması, uzağa bir yere gitmemesi için Silivri Belediyesi olarak görev yetki ve sorumluluk alanımızda olmamasına rağmen çok hızlı aksiyon aldık. Burada düğünlerin yapıldığı, Roman şenliklerinin yapıldığı boş bir arsa vardı. O arsadan 2.300 metrekare bir kesinti yaparak plana sağlık alanı olarak işletmiştik. İl Sağlık Müdürlüğümüz ile görüştük ve 5 hekimli bir sağlık ocağı yapılması için yeterli alanın 1.000 metrekare olduğunu söylediler. Bunun yapılabilmesi için 1.000 metrekarelik arsamızı, sağlık ocağı yapılması kaydıyla İl Sağlık Müdürlüğümüze tahsis edeceğiz. Eğer süreç uzarsa Silivri Belediyesi olarak sorumluluk alıp sağlık ocağının yapımını bir bağışçımız marifetiyle çözebiliriz diye düşünüyorum. Fatih Mahallesi’ndeki vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun.” dedi. Gündem maddesinin Hukuk Komisyonuna gönderilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

“TEKNOPARKIN İNŞAAT İŞLERİ BAŞLAMAK ÜZERE”

Toplantının 12. gündem maddesinde “Kadir Has Üniversitesi ve Silivri Belediyesi Teknopark Anonim Şirketi'ne iştirak edilmesi, hisse oranında sermaye bedeli ödenmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi” yer aldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Volkan Yılmaz, “Kadir Has Üniversitesi ile kurduğumuz Teknoparkın inşaat işleri başlamak üzere. Ağustos ya da eylül ayında Teknoparkımızda ilk yatırımcılarımızı, ilk kuluçka merkezimizdeki girişimcilerimizi misafir edeceğiz. Silivri için çok önemli olacak. Önümüzdeki yıllarda Silivri’ye çok büyük katma değerler sunacak ve ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlayacak bir proje olacak. Belediye ve üniversite iş birliğiyle yapılan bu Teknopark, Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor. Ayrıca Türkiye’nin içerisinde Tarım Teknoparkı olan ilk Teknoparkı olacak. Tarımsal teknolojilerin geliştirildiği, verimli üretimin ve tohum ıslah çalışmalarının yapıldığı, kuluçka merkezlerinin yer aldığı bir Teknoparkı Silivri’mize kazandırmış olacağız. Hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı. Gündem maddesinin ilgili komisyona gönderilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

DENETİM KOMİSYONU RAPORU OKUNDU

Meclis toplantısının 15. gündem maddesinde “Belediyemiz 2022 yılı Faaliyet raporunun görüşülmesi” vardı. Denetim Komisyonu Başkanı Sultan Aşkın’ın okuduğu komisyon raporunda “2022 Yılına ait 5220 adet ödeme evrakı aylar itibariyle tek tek komisyonumuzca incelenmiştir. Komisyon çalışması sırasında çeşitli ödeme belgeleri ile ilgili olarak Harcama Yetkililerinin bilgisine başvurarak bilgilendirilmeye ihtiyaç duyulan konularda komisyonumuz bilgilendirilmiştir. Kurumun Muhasebe kayıtlarına alınması gereken tüm mali verilerin günü gününe kaydının yapıldığı, Mahalli İdareler Harcama Belgeler Yönetmeliğine uygun belgelerin düzenlendiği tespit edilmiştir. Damga vergisi, gelir vergisi ve karar pulu kesintilerinin yasalara uygun şekilde yapıldığı ve ilgili vergi dairelerine beyan edildiği, SGK ve Vergi Dairesine beyannamelerin düzenli olarak verildiği tespit edilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarına 2022 yılında 6736,7020,7143,7256 ve 7326 Sayılı Kanun ile yapılandırmalara devam edilmiştir. Tek tek ihale dosyaları incelenmiş olup; ihalelerin usule uygun olduğu tespit edilmiştir. Ödeme emri belgeleri incelendiğinde, Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğine riayet edildiği, ödeme emri belgelerinin ve eklerinin usulüne uygun olarak tutulup düzenlendiği görülmüştür. Komisyonumuzca hazırlanan bu raporda Belediye kaynaklarının ekonomik ve daha verimli kullanılması bakımından önerilerde bulunulmuş; Belediye harcamalarının mali işlemlere ilişkin kararların stratejik plan ve programlara uygunluğu incelenmiştir. Belediye kaynaklarının kullanılmasında mali saydamlığı sağlamak amacıyla tespit edilen denetim sonuçları değerlendirilmiştir. Silivri Belediyesi’nin 2022 yılı bütçesi gelir ve giderlerinin gerçekleşme oranları incelendiğinde yukarıdaki tablolarda da belirtildiği üzere bütçe gelir ve gider tahminine oran olarak yaklaşıldığı tespit edilmiş olup; 2022 yılında gelir kalemleri yüzde 106,93 gider kalemleri yüzde 98,69 oranın da gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranları değerlendirildiğinde tahmini bütçe hazırlarken ve gelir tahminlerinde bulunulurken önceki yılların artış oranlarından yararlanılarak gerçekçi gelir rakamlarına yer verildiği geçmiş yıllarda tahsilat oranı ile yapılan harcamaların göz önünde bulundurulduğu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve kontrol kanununun 13.maddesindeki ilkelere uygun bütçe yapıldığı tespit edilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25. Maddesi gereğince Silivri Belediye Meclisin ce oluşturulan komisyonumuzca 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun amacına yönelik olarak Belediye kaynaklarının kullanımında konusu suç teşkil edecek hususlara rastlanmamıştır. İş bu rapor on sayfa olarak tarafımızdan tanzim ve imza edilerek Silivri Belediyesi Meclis Başkanlığı’na arz olunur” ifadeleri yer aldı. Gündem maddesinin cuma günkü 2. birleşimde görüşülmesine oy birliğiyle karar verildi.

Denetim Komisyonu Raporunun okunmasının ardından konuşan Başkan Yılmaz, raporun tamamlanmasında emeği geçen komisyon üyelerine ve belediye personeline teşekkür etti.

photo_1680536161

Editör: Cem Güner