Silivri Belediye Meclisi 2023 yılı ocak ayı meclis toplantısının 2. oturumu, meclis üyelerinin katılımıyla belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya MHP Grup Başkanvekili Sultan Aşkın, AK Parti Grup Başkanvekili Sami Barlas, CHP Grup Başkanvekili Bora Balcıoğlu ve meclis üyeleri katıldı. Toplantıda pazartesi günü ilgili komisyonlara gönderilen 10 gündem maddesinden 9’u oy birliğiyle, 1’i ise oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantıyı yöneten Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, amatör spor kulüplerine yönelik yapılan destekler, belediyenin 4 yıldır borçlanma yetkisini kullanmaması, Bulgaristan Mestanlı’da inşa edilen camiye yapılacak yardım ve Silivri Belediyesinin aldığı vergiler konusunda yaptığı güncelleme çalışması hakkında önemli bilgiler verdi.

photo_1673029848

“AMATÖR SPOR KULÜPLERİMİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDİYORUZ”

Meclis toplantısının 3. gündem maddesinde “Silivri’de faaliyet gösteren 2. Amatör Spor Kulüplerine nakdi yardım yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.” vardı. Komisyon Başkanı Abdullah Salim Çavdar’ın okuduğu komisyon görüşünde “(Ek fıkra 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013-6495/100 md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçmez.’ maddesi uyarınca Silivri`de faaliyet gösteren 2. Amatör Küme’de olup lige katılım şartı ile (Alipaşa, Beyciler, Büyükçavuşlu, Büyükkılıçlı, Çantaköy, Çeltik, Fenerköy, İstanbul Arena, Kavaklı, Ortaköy, Sayalar, Seymen, Silivri Kadıköy ve Silivri Mimarsinan) 2023 yılı sezonu için ligden önce 10.000,00’er TL (On biner Türk Lirası) ve lig başlangıcında 10.000,00’er TL (On biner Türk Lirası) olmak üzere 20.000,00’er TL (Yirmi biner Türk Lirası) ödeme yapılması komisyonumuzca, oy birliği ile uygun görülmüştür.” ifadelerine yer verildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “Göreve geldiğimiz ilk günden beri amatör branşlardaki spor kulüplerimize destek olmaya devam ediyoruz. Tüm kulüplerimizin antrenman da dahil olmak üzere maçlarındaki taşıma işlemlerini otobüslerimizle ücretsiz bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Amatör spor; ruhunda amatörlüğü barındıran, maddiyatı barındırmayan ve altyapıdan oyuncu yetiştirmeyi hedefleyen birimlerdir. Yaptığımız yardımların da onlara bu noktada destek olacağını düşünüyor ve desteğimizi devam ettireceğimizin altını çizmek istiyorum.” dedi. Gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

“BUGÜNE KADAR TEK KURUŞ BORÇ KULLANMADIK”

Silivri Belediye Meclisi toplantısının 4. gündem maddesinde “Belediyemiz ihtiyaçlarında kullanılmak üzere borçlanma ve borçlanma konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.” yer aldı. Komisyon Başkanı Abdullah Salim Çavdar tarafından okunan komisyon görüşünde “Komisyonumuz tarafından yapılan inceleme sonucunda 2023 mali yılı içinde belediyemiz ihtiyaçlarında kullanılmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan borçlar ile belediyemizce yapılan hizmet bedellerinin ödenmesi için yurt içi ve yurt dışı kamu, İller Bankası ve özel bankalardan 50.000.000,00 TL (Elli milyon Türk Lirası) kredinin 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (d) bendi ve 68. maddenin (e) bendi gereğince alınması ve bu konuda Belediye Başkanına yetki verilmesi hususu komisyonumuz tarafından oy birliği ile kabul edilmiştir.” ifadelerine yer verildi. Gündem maddesiyle ilgili konuşan Başkan Volkan Yılmaz, “Göreve geldiğimiz 2019 yılı Nisan ayından bugüne kadar her yıl sizlerden borçlanma yetkisi aldık. Sizler de meclis olarak bize güvendiniz ve bu borçlanma yetkilerini oy birliğiyle meclisten geçirdiniz. Ancak Silivri Belediyesi olarak 2019 yılında kendi yapmadığımız bütçe de dahil olmak üzere 4 yılımızı hiç borçlanmadan, tek kuruş faiz ödemeden tamamlıyoruz. İnşallah bu borçlanma yetkisini de yine kullanmadan bu yılı kapatacağız. Bu, borçlanan belediyelerin ya da borç kullanan belediyelerin yanlış yaptığı anlamına gelmez. Ama biz ilk günden beri denk bütçe, artı bütçe ve borçlanmama konusunda hassas ve titiz bir yönetim sergiliyoruz. Bunun da kamuoyunda karşılığının olduğunu düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı. Gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

“MESTANLI’DAKİ CAMİYE 100.000 TL YARDIM YAPACAĞIZ”

Toplantının 5. gündem maddesinde “Bulgaristan’ın Kırcaali ili Mestanlı Beldesinde yapılmakta olan ve yapımı devam eden caminin bitirilmesi için belediyemizce yardım yapılması ile ilgili Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.” vardı. Çavdar’ın okuduğu komisyon raporunda “Komisyonlarımız tarafından yapılan görüşme sonucunda, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (p) bendi gereğince, Kırcaali ili Mestanlı beldesinde bulunan ve yapımı devam eden camiye yardım konusu komisyonlarımızca incelenmiş olup 100 binTL (Yüz bin Türk Lirası) yardım yapılması ve yapılacak olan yardımın 5393 sayılı Belediye Kanunu 18. maddenin (p) bendi gereğince Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından izin alındıktan sonra Kırcaali ili Mestanlı Belde Belediyesinde bulunan cami için Bulgaristan Müslümanlar Diyaneti Baş Müftülüğünün banka hesabına gönderilmesi komisyonlarımızca oy birliği ile uygun görülmüştür.” ifadeleri yer aldı. Gündem maddesiyle ilgili konuşan Başkan Yılmaz, “Bulgaristan şehitlerimizi anma törenine gittiğimizde Mestanlı Belediye Başkanımız İlknur Kazım Hanımefendi ile camimizi ziyaret ettik. Bulgaristan’da iki tane İmam Hatip Lisesi var ve bir tanesi de Mestanlı’da. Bu cami aynı zamanda İmam Hatip Lisesinin uygulama camisi de olacak. Çorbada tuzumuz olsun diyerek 100 bin TL bir yardımı Bulgaristan Baş Müftülüğüne yollamış olacağız. Yurt dışına bir para yolladığımız için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından da izin alacağız. Bakanlık uygun gördüğü takdirde parayı yollamış olacağız. Ben, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu. Gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

“BELEDİYEMİZİN ALDIĞI VERGİLERDE GÜNCELLEME ÇALIŞMASI YAPIYORUZ”

Meclis toplantısının 9. gündem maddesinde “İlçemizde çevre temizlik vergisi ile ilgili iş yerleri ve su kullanmayan konutlara ait grupların derece değerinin artırılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.” vardı. Komisyon Başkanı Abdullah Salim Çavdar’ın okuduğu komisyon görüşünde “Silivri belediye Meclisinin 02.01.2023 tarihli meclis toplantısında Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen, ilçemizde çevre temizlik vergisi ile ilgili ve su kullanılmayan konutlara ait gruplara ait derece değerlerinin; Bakanlar Kurulunun 09.12.1993 tarih ve 93/5105 sayılı kararıyla kabul edilen, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’na mükerrer 44. madde eklenmesine ilişkin 3914 Sayılı Kanunu’nun 24.07.1993 tarih ve 21647 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve 08.01.1994 tarih ve 21812 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan tebliğ gereğinde Belediye Meclisine verilen görev ve yetkilere istinaden çevre temizlik vergisi ile ilgili iş yerleri ve İSKİ bünyesinde su kullanmayan konutlara ait grupların derecelerinin çevre temizlik vergisi derecelerinin aşağıda bulunan tablodaki gibi artırılması komisyonumuzca uygun görülmüştür.” ifadeleri yer aldı. Konuyla ilgili konuşan Başkan Volkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak 8 binin üzerinde çevre temizlik vergisi topladığımız iş yerimiz var. Lakin bunun güncellenmesi gerekiyor. Çünkü aynı işi yapan, aynı metrekareyi kullanan, aynı personel sayısı aralıklarına denk gelen iş yerlerinin bir tanesi 1. grupta, bir tanesi 5. grupta yer alıyor. Özensiz ve düzensiz bir envanter. Burada belediyemizin giderlerini minimize etmek, gelirlerini maksimize etmek adına bir çalışma yapıyoruz. Şu an tüm sanayi bölgelerinde bir güncelleme çalışması yapılıyor. Tablo fecaat! Silivri Belediyesinin kurumsal kimliğine hiç yakışmayan bir tablo. Bu kötü niyetle veya kasten yapılmıştır demiyorum. Tamamen düzensizlik, ilgisizlik, bilgisizlik hepsi birleşmiş. Aynı gruptan olması gerekenlerin bir tanesi 15 bin TL vergi öderken diğeri 2 bin TL ödemiş. Burada hem belediye gelirinden olmuş hem de vatandaşa eşitlik noktasında belediye adil bir tutum içerisinde olamamış. Bu çalışmaları devam ettireceğiz. Emlak vergisi konusunda da çalışıyoruz. Fabrika olan ama hâlâ arsa vergisi veren fabrikalara rastladık. 30 bin metrekare kapalı alan üzerinde kurulan fabrika arsa üzerinden vergi ödüyor. Bu kabul edilebilir bir durum değil. 5 yıl geriye dönüp bunların tahsilini yapacağız. Silivri Belediyesinin kurumsal kimliğine yakışır bir şekilde temsil edilmesini, vatandaş ve iş dünyası karşısında da saygınlığının artmasını sağlayacağız. İnşallah bu çalışmayı şubat ayının sonunda nihayetlendirmiş oluruz.” dedi. Gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

Editör: Cem Güner