Silivri Belediye Meclisi’nin 17/05/2021 Pazartesi tarihine rastlayan Mayıs Ayı toplantısının I. Birleşiminin I. Oturumu, saat 10.30’da Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;

G Ü N D E M:

1 - Silivri Belediyesi ile Azerbaycan-Şuşa şehri arasında kardeş şehir ilişkisi kurulmasının görüşülmesi.

2 - Belediyemiz 2020 yılı kesin hesabının görüşülmesi.

3 - Belediyemizce tahsil edilecek altyapı kazı izni ve ücret bedelleri ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğümüzün 2021 yılı ücret tarifelerine ek ücret tarifesinin belirlenmesinin görüşülmesi.

4 - Mülkiyeti belediyemize ait Silivri, Alibey Mahallesi, 1560 ada, 12 parselin intifa hakkı tesisinin TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına yapılmasının görüşülmesi.

5 - Mülkiyeti Silivri Belediyesine ait Alipaşa Mahallesi, 337 ada, 5 parsel ile mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Alipaşa Mahallesi, 328 ada, 1 parselin takasının görüşülmesi.

6 - Silivri, Cumhuriyet Mahallesi, 2029 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın Milli Eğitim Bakanlığına tahsisinin görüşülmesi.

7 - Mülkiyeti Silivri Belediyesine ait ilçemiz Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 924 ada, 4 parselde kayıtlı taşınmaz üzerine Kur’an Kursu ve müştemilat yapılması için Silivri İlçe Müftülüğüne tahsisinin görüşülmesi.

8 - 6360 sayılı Kanun ile İlçemize bağlanan Değirmenköy, Çanta ve Kavaklı Belediyelerinin mahalle isim değişikliklerinin görüşülmesi.

9 - Silivri Belediyesine ait olan Silivri İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin ayni sermaye artırımı yapılacağından, ilçemiz Yeni Mahalle, 1499 ada, 6 parseldeki belediyemiz hissesinin şirkete devrinin görüşülmesi.

10 - Silivri, Yeni Mahalle (Tapuda Alibey Mahallesi) 1663 ada, 1 parsel üzerine Engelli Yaşam ve Eğitim Binasını, binaya isimlerinin verilmesi şartıyla Ökkeş Nakipoğlu-Gülsen Nakipoğlu tarafından şartlı bağış karşılığında yaptırılmasının görüşülmesi.

11 - Silivri İlçesi, Selimpaşa Mahallesi, 191 ada 5 parsel, 186 ada 1 ve 6 parsel ile Açık Otopark Alanı ve Yeşil Alana ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.

12 -  İlçemiz Yeni Mahalle, Ahmet Gürsoy Sokakta bulunan park alanına ''Atatürk Parkı'' isminin verilmesinin görüşülmesi.

13 -  Belediyemize ait 34 SIL 02 plakalı, 2007 model Toyota marka otomobilin Kırşehir ili Köseli Belediye Başkanlığına bedelsiz olarak devrinin görüşülmesi.