Yerel basın aracılığı ile kamuoyuna yansıtılan Silivri Çayırdere Mahallesi’ndeki 50 dönüm arazinin Silivri Belediyesi tarafından peşkeş çekildiğine dair yanlış iddia ve açıklamalara istinaden kurumumuzca yapılan basın açıklamasıdır:

 

Silivri Belediyesi’nin Çayırdere’de köylünün malını peşkeş çektiğine dair iddialar gerçek dışıdır. 6360 sayılı yasayla köy tüzel kişilikleri sona erdirilerek ilçe belediyemize mahalle olarak bağlanan 13 köyümüzün tüm taşınır ve taşınmaz malları, borçları, alacakları ve personeli Silivri Belediyesi’ne aktarılmış, devir teslim süreleri tamamlanmıştır.

Hayvancılığın şehir içerisinde yapılması, çevre sakinlerinin tepkisini çekmekte, kötü koku ve çevre atıkları ilgili müdürlüklerimize sıkça şikâyet konusu olmaktadır. Şehir içerisinde hayvan otlattıkları gerekçesiyle tarafımızca cezai müeyyideye maruz kalan hayvancılıkla uğraşan kişi ve kurumlara; şehir içerisinden, şehir dışına ve köylere taşınmalarına yönelik uyarılar ve yönlendirmeler yapmaktayız.

Söz konusu açıklamada Silivri Çayırdere Mahallesi’ndeki 50 dönüm arazinin, Murat Tezeller’e peşkeş çekildiği ifadesi asılsızdır. Belediyemizin bu konuda bir usulsüzlük ve suiistimali söz konusu değildir. Belediyeler kendi arazilerini kiralamaya gidebilirler. Murat Tezeller, Yeni Mahalle’de şehir içerisinde kalan hayvancılık faaliyetlerini şehir dışına taşımak üzere Çayırdere Mahallesi’nde 50 dönüm arazi kiralama talebinde bulunmuş, talebi Silivri Belediye Encümeni tarafından uygun görülerek her yıl yenilenmek şartıyla üç yıllığına kiralama yapılmıştır. Sadece hayvancılık yapabilir şartıyla kiraya verilen araziler, hayvancılık yapmak isteyen köy halkı veya başka kişilerce de Belediye Encümeni kararıyla kiralanabilir.

Tüm bu bilgiler doğrultusunda köylerden hiçbir malzeme, taşınır ve taşınmaz malın kimseye peşkeş çekilmediğinin altını çizerek, Kurumumuzun ilçe genelindeki arazilerimizin korunması, tarımın ve çiftçiliğin yaşatılması adına yaptığı çalışmaları ve ortaya koyduğu çabaları hatırlatır, kamuoyuna önemle sunarız.

Editör: TE Bilişim