Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) tarafından artan iş yükü karşısında yapılması istenilen değişikliklerle ilgili olarak 81 il merkezinde eş zamanlı olarak medya açıklaması gerçekleştirildi.

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) tarafından düzenlenen basın açıklamasına; İSMMMO Silivri Temsilcisi Simge Kandemir Kesen ile temsilci yardımcıları Sena Aykanat ve Şehnaz Ataç da katıldı.

438738421 18434379946047320 5419664777600287783 N

İSMMMO Başkanı Erol Demirel tarafından okunan medya açıklaması şu şekilde:

Değerli basın emekçileri, mesleki kurum ve kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, değerli meslektaşlarım, değerli kamuoyu Taleplerimize acilen yanıt bekliyoruz!

Mali Müşavirlerin iş yükünü hafifletecek çözümler acilen hayata geçirilmelidir. Devletlerin vergi gelirlerini toplamak ve hükümetlerin çeşitli alanlarda geleceğe yönelik planlamalar yapmak için bazı verilere ihtiyaçlarının olduğu açıktır. Ancak, bu veriler toplanırken, istenilecek verilerin mümkün olduğunca tek elden alınması, gereksiz bilgi toplamanın önüne geçilmesi ve veri toplama için kullanılan yöntemlerin de sağlıklı çalışması büyük önem arz etmektedir. Oysaki bugün hem sistem sorunları nedeniyle, hem iş yoğunluğu nedeniyle Mali Müşavirlerin sırtındaki yük artık dayanılmaz bir boyutlara ulaşmıştır. Meslek mensupları aracılığıyla alınan beyan ve bildirimlerin sayısı her geçen gün artmakta, bu beyan ve bildirimlerin içerikleri kolaylaşacağına zorlaşmaktadır.

24 SAAT OFİSLERİMİZE HAPSOLUYORUZ

Gelişmiş ülkelerde iş verimini artırmak için haftalık çalışma günlerinin dört güne indirilmesi tartışılırken, biz Mali Müşavirler olarak neredeyse 7/24 ofislerimize hapsediliyoruz. Görünürde mükellef veya işverenlerden istenilmekle beraber, iktisadi ve sosyal hayata ilişkin ihtiyaç duyulan hemen her veri Mali Müşavirler aracılığıyla toplanılır hale gelmiştir. Bu durum meslek mensuplarının zaten çok ağır bir iş yükü altında ezilmelerine sebebiyet vermekte iken bir de beyan ve bildirimleri almak için kullanılan sistemlerin sağlıklı çalışmaması ve yoğunluk dönemlerinde tıkanması, zamanla yarışan meslektaşlarımızın streslerini katbekat artırmaktadır. Meslektaşlarımız, rutin dönemlerde dahi beyan ve bildirimleri sağlıklı bir şekilde hazırlayamaz hale gelmiştir. Sadece Nisan ayında GİB tarafından ilan edilen vergi takviminde toplam elli altı beyan ve bildirimin verileceği açıkça görülmektedir. Bu beyan ve bildirimlerin yanında bir de en son 20 yıl önce uygulanan ve genel tebliği ile sirküleri henüz iki-üç ay önce yayımlanan, hala uygulamada birçok tereddüttü barındıran enflasyon düzeltme işlemlerine ilişkin yapılacak çalışmaları da aynı takvimde tamamlanmak zorunda bırakılmayı adil ve uygulanabilir bulmuyoruz! Resmi, idari ve hafta sonu tatilleri Ramazan Bayramı ile birleşince toplam on iki günlük tatil nedeniyle Nisan ayında çalışma günü olarak sadece on sekiz gün kalmaktadır. Bu kadar kısa süreye bu kadar beyan ve bildirimin sağlıklı bir şekilde verilmesine imkân yoktur. Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerine yaptığımız hem yazılı hem sözlü başvurularımızın dikkate alması için meslektaşlarımızın masa başında ölmesi mi gerekli!

ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ DİKKATE ALINMADI

Değerli kamuoyu ve değerli meslektaşlarım, Mali Müşavirlerin iş yükünü hafifletecek çözüm önerilerini Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerine hem yazılı hem de sözlü olarak birçok kez aktardık. Yaptığımız her görüşmede, Mali Müşavirlerin ağır iş yükü altında ezildiği, omuzlarındaki yükün artık dayanılmaz bir seviyeye geldiğini, meslektaşlarımızın beden ve ruh sağlıklarının bu yükü kaldırmadığı sıklıkla ifade edilmiştir. Önerilerimize yıllardır sessiz kalınması sebebiyle büyüyen bu sorunların ortadan kaldırılması için beyan ve bildirimlerin sadeleştirilmesi, bilgi sistemleri alt yapılarının modernizasyonu şarttır. Ölçüsüz bir iş yükü ve adil olmayan ücret tarifesi, Mali Müşavirlerin iş ve yaşam dengesini olumsuz etkiliyor ve insani yaşam hakkını ellerinden alıyor. Sorunlarımıza ivedi olarak çözüm üretilmesi için haykıran 130.000 meslek mensubunun çığlıklarına duyarsız kalınmamalıdır. Artık mevcut işlerimizi yapamaz hale geldik, bıçak kemiğe dayandı! İnsani şartlarda yaşamak, biz Mali Müşavirlerin de anayasal hakkıdır. Değerli kamuoyu ve değerli meslektaşlarım, Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan her ay beyan sürelerinin uzatılmasını değil, günümüzde yapay zekâ teknolojisinin kullanıldığı bir çağda, elektronik uygulamalar aracılığıyla toplanan verilerin etkin bir şekilde sınıflandırılmasını ve yasal olarak veri talep eden kurumlarla, örneğin TÜİK, Merkez Bankası ve Kamu İhale Kurumu gibi tüm kamu kurumlarıyla paylaşılmasını talep ediyoruz. Aynı verilere dayalı olarak yapılan tekrarlı beyan ve bildirim yüklerinin hafifletilmesini istiyoruz.

BEYANNAME SÜRELERİNDE RESMİ TATİL GÜNLERİNİN DİKKATE ALINMASINI İSTİYORUZ

Ayrıca, vergi beyan dönem ve sürelerinin, resmî tatil günleri dikkate alınarak düzenlenmesini talep ediyoruz. Şu an meslek camiasında bir infial hali mevcuttur. Meslektaşlarımız gece gündüz demeden rutin işlerinin yanında ay sonuna kadar kurumlar vergisi beyannamelerini yetiştirmek için uğraşmaktadırlar. Bayram tatili nedeniyle çalışmaların sekteye uğraması, mükelleflerden bilgi ve belgenin toplanamaması sebebiyle kurumlar vergi beyannamelerinin süresinde ve sağlıklı bir şekilde hazırlanabilmesi mümkün değildir. Kurumlar vergisi beyannameleri bile süresinde hazırlanıp beyan edilemeyecek durumda iken bir de bundan 17 gün sonra geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi işlemlerinin yapılmasının ve beyanname ekine bilançonun eklenmesinin istenmesi, biz Mali Müşavirlerin adeta cinnet geçirmesine sebebiyet vermektedir. 2024 yılının geçiş dönemi olması, ikincil mevzuatın oldukça geç yayımlanması ve aşırı yoğunluk nedeniyle 2024 yılında geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltme işlemlerinin yapılmaması için dayanakları ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığına yaptığımız müracaatımızın hayata geçirilmesini talep ediyoruz. 2023 yılına ilişkin Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin ve elektronik defter beratlarının yüklenmelerinin Nisan ayındaki resmî tatil sürelerinin uzun olması nedeniyle zamanında yapılması mümkün değildir. Bu nedenle kurumlar vergisi beyannameleri ile e-defter beratlarının yükleme sürelerinin ve geçici vergi beyan süresinin uzatılması talebimizin yerine getirilmesi gerekir. Bizler, kamu yararı için her türlü fedakarlığı yapan, tıpkı pandemi döneminde olduğu gibi ekonominin çarklarının dönmesi için sağlımızı tehlikeye atarak üzerimize düşen görevleri yüksek sorumluluk bilinci ile yerine getiren bir meslek mensuplarıyız. Devlet, bizim devletimizdir. Tabii ki kriz dönemlerinde herkesin elini taşın altına koyması ve var gücü ile çalışması gereklidir. Ancak, hiçbir kamu gücünün de bir meslek grubuna bu kadar yüklenmeye, insanların psikolojilerini bozmaya hakkı yoktur. Değerli kamuoyu ve değerli meslektaşlarım, Bu vesileyle Yıllardır dile getirdiğimiz üzere, benzer meslek gruplarına tanındığı gibi, belirli kıdemin üzerindeki meslek mensuplarımıza da bir an önce yeşil pasaport hakkının verilmesini istiyoruz. Uluslararası uygulamalarda olduğu gibi arabuluculuk yetkisinin meslek mensuplarımıza da verilmesinin bir hak olduğu kadar aynı zamanda bir zorunluluk olduğunu düşünüyoruz. Mali Müşavirlik ve denetim hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması için bu hizmetlerdeki KDV oranının indirilmesini talep ediyoruz. Beyanname imzalatma sınırlarının tamamen kaldırılarak, bütün beyannamelerin Mali Müşavirler tarafından imzalatılması zorunluluğunun getirilmesini bekliyoruz.

STAJYER İSTİHDAMINDA DESTEK SAĞLANMALIDIR

Stajyerlerimizin istihdamında işverene destek sağlanmasını, sigorta prim yükünün azaltılmasını istiyoruz.Meslek mensuplarımıza da KOSGEB destek programlarından ve KGF destekli kredilerden yararlanma imkanının sağlanmasını talep ediyoruz. Altını çize çize tekrar söylüyorum… 81 ilde bizimle aynı anda odaların önüne çıkan en az 5 bin meslektaşımızla birlikte söylüyorum. İstanbul’daki, 55 bin, Türkiye’deki 130 bin meslektaşımızla birlikte söylüyorum.

Balcıoğlu: Çiftçi ve hayvancımıza aşı desteği sağlıyoruz Balcıoğlu: Çiftçi ve hayvancımıza aşı desteği sağlıyoruz

SAYIN ŞİMŞEK TALEPLERİMİZE SESSİZ KALMAYIN

Sayın Şimşek, Sayın Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri, taleplerimize sessiz kalmayın. Artık meslektaşlarım, bizler, cinnet aşamasındayız, haklı ve insani taleplerimizi ivedilikle hayata geçirin. Sırtımızdaki yük dayanılmaz bir boyuta ulaştı. 7/24 ofislere adeta hapsedildik. Meslek mensupları aracılığıyla alınan beyan ve bildirimlerin sayısı her gün arttı, içerikleri kolaylaşacağı yerde zorlaştı. Bakın sadece bu ay 56 beyan ve bildirim veriliyor. Poşet beyanı mali müşavirin işi midir arkadaşlar? Aynı verileri içeren tekrarlı beyan ve bildirimler yükleri ağırlaştırıyor. Biz “Bu elektronik altyapıyı artık düzeltin” derken mevcut sistemler kilitlenir oldu. Vergi beyan dönem ve süreleri, resmî tatil günleri dikkate alınmadan meslektaşıma yüklenildi. Şu an meslek camiasında bir infial hali mevcuttur. Meslektaşlarımızın büyük çoğunluğu 30 Nisan’a kadar kurumlar vergisi beyannamelerini yetiştirmeye çalıştıkları için bir bölümü buraya dahi gelemedi. Hal böyleyken, Kurumlar Vergisi Bayanından sadece 17 gün sonra geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi işlemleri yapılması ve beyanname ekine, bilançonun eklenmesi mümkün değildir. Vakit geçirmeden Kurumlar vergisi beyannameleri ile e-defter beratlarının yükleme sürelerini ve geçici vergi beyan süresinin uzatılması talebimize olumlu yanıt veriniz. Kamu yararı için; 130 bin Mali Müşavirin işlerini daha sağlıklı ve verimli bir şekilde yapabilmesi için haklı ve insani taleplerimizin ivedilikle hayata geçirilmesini bekliyoruz. Değerli basın emekçileri, saygıdeğer kamuoyu ve değerli meslektaşlarım, Artık bıçak kemiğe dayandı, sabrımız kalmadı Bilgisayar başında sabahlamak istemiyoruz, Ailelerimize, çocuklarımıza zaman ayırmak istiyoruz. Mali Müşavirlere değere verilmeli, Artık sabrımızın kalmadığını kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

438717352 18434379955047320 6683814310738999314 N

Editör: Cem Güner