İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Raif Mermutlu'nun emekliye ayrılacağı, görevi vekaleten Şafak Başa'nın sürdüreceği duyuruldu.

DR. ŞAFAK BAŞA KİMDİR

Dr. Şafak Başa, 1969 yılında Lüleburgaz’da dünyaya geldi. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1992 yılında ODTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu İngilizce hazırlık programını tamamladı. 1993-1994 yılları arasında İngiltere’de yabancı dil eğitimi ve kamu yönetimine yönelik kurslar aldı.

 Yurda döndükten sonra Karabük-Yenice (1995-1998) ve Ordu-Mesudiye (1998-2002) İlçelerinde kaymakamlık görevlerinde bulundu. Yenice ve Mesudiye Belediyelerinin aldığı kararlarla her iki ilçenin “fahri hemşerisi” ilan edildi. Mesudiye Kaymakamlığı görevini yürütürken dönemin Başbakanı Bülent Ecevit tarafından örnek bir Köykent Projesinin hazırlanması ve uygulanmasıyla görevlendirildi.

 2002 yılında İçişleri Bakanlığınca açılan sınavı birincilikle kazanarak Mülkiye Müfettişliği görevine atandı. 2003’te Mülkiye Başmüfettişliğine terfi etti. Müfettişlik görevini yürütürken TODAİE’nin araştırma projelerinde (yerel kamu hizmeti standartlarının araştırılması ile yerellik düzeyinin araştırılması projeleri) görev aldı. Mesleki çalışmalar kapsamında, Kamu Yönetimi Uzmanları Derneği yönetim kurulu üyesi (2007-2008) ile Devlet Denetim Elemanları Derneği denetim kurulu üyesi (2011-2013) görevlerinde bulundu.

 2007 yılında “1980 Sonrası Dönemde Mülki İdarede Dönüşüm” başlıklı çalışmasıyla TODAİE Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programını birincilikle bitirdi. 2008 yılında Çin Halk Cumhuriyetinde insan kaynakları yönetimi alanında incelemelerde bulundu. 2010 yılında ABD Northern Illinois University, College of Business’de “Professional Communication and Public Management Leadership” adlı eğitim programına katıldı.

2012 yılında “Kurumsallaşma Bağlamında Dâhiliye Nezaretinden Dâhiliye Vekâletine Geçiş (1920-1923)” başlıklı teziyle Hacettepe Üniversitesinde Doktora Programını tamamladı. Doktora tezi TODAİE tarafından kitap olarak basıldı. 2016 yılında “Atatürk Dönemi Dâhiliye Vekâleti ile Mülki ve Mahalli İdareler (1923-1938)” adlı ikinci kitabı Beykoz Üniversitesi yayınları arasında yerini aldı. "Su ve Atık Su Yönetimi Uygulamaları Tekirdağ Örneği" başlıklı kitabın da editörlüğünü yaptı.

 13 Mart 2015 tarihinde Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğüne atanan Dr. Şafak Başa, Genel Müdür olarak görev yaptığı 4,5 yıllık süre zarfında, Tekirdağ ilinin altyapı sorunlarının çözümü için büyük gayret gösterdi. Bu dönemde 2.650 km içme suyu, atık su ve yağmur suyu yatırımı gerçekleştirildi; Tekirdağ sağlıklı içme suyuna kavuştu, atık su arıtma kapasitesi rekor düzeyde arttırıldı. Yapılan çalışmalar sonucu TESKİ her yönden kurumsal bir yapıya kavuştu.

 2016-2021 yılları arasında İstanbul’da bulunan Beykoz Üniversitesinde kurucu Mütevelli Heyeti üyesi olarak görev yaptı. Halen bu Üniversitenin Danışma Kurulu üyeliğini sürdürmektedir. Yerel yönetim alanındaki akademik ve uygulamaya yönelik başarılı çalışmalarından dolayı 2019 yılında Hacettepe Üniversitesi Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

 9 Ağustos 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İMAMOĞLU tarafından İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. 9 Ağustos 2019 - 12 Temmuz 2021 tarihleri arasında İSKİ İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yapmıştır. 12.07.2021 tarihinde İSKİ Bilgi İşlem, Abone Hizmetleri ve Şebekelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmış olup aynı zamanda İSKİ Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.  

Dr. Şafak BAŞA, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Av. Meltem BAŞA ile evli ve iki kız çocuğu babasıdır.

Editör: Cem Güner