Belçikalı Van de Velde Ambalajlama Grubu’nun Türkiye ortağı olan Ekol Ofset’te sendika üyesi işçiler işten çıkarıldı. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Türkiye Basın Yayın Matbaa Çalışanları Sendikası (Basın-İş), Silivri'de bulunan Ekol Ofset önünde işçilerin yaşadığı sürece ve sendikal mücadeleye dair basın açıklaması yaptı.

Anayasanın amir hükmüne rağmen sendikaya üye olanların asılsız gerekcelerle işten atılma, işyerinde mobing, baskı, sendikadan istfaya zorlama, işten atma tehditlerine maruz kalan işçilerin hakları için işverene çağrı yapan DİSK Basın-İş Genel Başkanı Turgut Dedeoğlu, ekonomik kriz ve enflasyon nedeniyle işçilerin ve emekçilerin alım gücünün düştüğüne dikkat çekerek şöyle konuştu:


“İşçiler, zorlukları aşmayı ve birlikte hareket etmeyi mücadele azmi ile başarıyor. Ekol Ofset işçilerinin örgütlü mücadeledeki ısrarı sonucu ücretler güncel asgari ücret miktarının üzerinde kalsa da ülkemizdeki yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı sonucu işçilerin aldığı zamlar eridi, işçiler yeniden sefalet koşullarında yaşamaya mahkum bırakıldı. Hem düşük ücret hem işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin yetersizliği hem de sürekli tutanak tehdidi ile baskıya ve mobbinge maruz bırakılan işçiler hukuksuzluklara tepkisini DİSK Basın-İş’te örgütlenerek gösterdi. İşçilerin, haklarını korumak ve hak ettiklerini almak için örgütlenmesi üzerine patronlar, işçileri baskı altına almaya ve işten çıkarma tehdidiyle yıldırmaya çalıştı. Buna rağmen Ekol Ofset işçileri anayasal haklarından geri adım atmadı ve sendikamızda örgütlenmeye devam etti.”

"EKOL OFSET İŞÇİSİ KAZANACAK"

Patronların tehdidi karşısında işçilerin geri adım atmadığını, bunun üzerine üç işçinin işten çıkarıldığını belirten Dedeoğlu, şöyle devam etti:

“Patronlar, sendikamızla yaptığı görüşmede ‘performans düşüklüğü’, ‘işçiler arasındaki uyumsuzluk’ gibi bahaneleri işten çıkarmaya gerekçe gösterse de örgütlenme faaliyetlerimiz devam ederken yıllardır Ekol Ofset’te çalışan üç sendika üyemizin aniden işten çıkarılması hayatın olağan akışına aykırıdır. Öte yandan, bu işten çıkarmaların sendikal örgütlenmeye karşı atılmış düşmanca bir adım olduğu ortadadır. Tüm bu hukuksuzlukların ardından, buradan Ekol Ofset patronlarına seslenmek istiyoruz: İşçilerin anayasal hakları olan sendikada örgütlenme hakkına saygı duyun ve işten çıkarılan işçileri geri alın. DİSK Basın İş olarak, çeşitli bahanelerle işten çıkarılan üyelerimiz bu fabrikadan içeri girene kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğimizi tüm kamuoyuna duyuruyoruz. Ekonomik krizin ve sefalet ücretinin altında ezilerek kötü koşullarda yaşamaya ve çalışmaya mecbur bırakılan tüm işçilerin sesi olacağımızı bir kez de buradan ifade ediyoruz. Bir sözümüz de burada olup bize destek veren ya da patron baskısı ile bugün gönlü burada bizimle olan ama bu açıklamaya katılamayan tüm Ekol Ofset işçilerine: İşçiler birleştikçe yenilmezler. Bu mücadelenin sonunda biz kazanacağız. Ekol Ofset işçisi kazanacak.”dedi.

Editör: Cem Güner