Silivri Belediye Meclisi’nin 06/06/2022 Pazartesi tarihine rastlayan Haziran Ayı toplantısının I. Birleşiminin I. Oturumu, saat 10.30’da Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;

G Ü N D E M:

1 - İlçemiz Yeni Mahalle Doktor Sadık Ahmet Caddesinde bulunan park alanına ''Kuva-yı Milliye'' ismi verilmesinin görüşülmesi.

2 - İlçemiz sınırları içinde bulunan isimsiz sokaklara isim verilmesinin görüşülmesi.

3 - Silivri, Yolçatı Mahallesi 6279 ada, 4 parseldeki belediyemiz hissesi satışının görüşülmesi.

4 - Mülkiyeti belediyemize ait olan Silivri, Selimpaşa Mahallesi, 966 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın, 5 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi yapımı için İl Sağlık Müdürlüğüne tahsisinin görüşülmesi.

5 - Mülkiyeti belediyemize ait Çanta - Mimarsinan Mahallesi, eski 130 ada, 22 parsel (yeni Balaban Mahallesi, 683 ada, 7 parsel)sayılı taşınmazın vergi borçlarımıza karşılık Maliye Bakanlığına devrinin yapılarak mahsuplaşılmasının görüşülmesi.

6 - İlçemiz mahalle muhtarlarına yardım yapılmasının görüşülmesi.

7 - Belediyemiz Silivri Ezgi Eğitim Hizmetleri A.Ş.’nin belediye tüzel kişiliği adına temsile yetkili kılınmasının görüşülmesi.

8 - Silivri İlçesi Selimpaşa Kavşağı Projesi kapsamında 165 ada 1 ve 2 parsel, 1366 ada 3 parsel, 3613, 3617 ve 9555 parsel ile tescil harici alanlara ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesi.

9 - Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce talep edilen belediyemiz birimlerine lüzumlu ek ücret tarifelerinin belirlenmesinin görüşülmesi.

Editör: Cem Güner