Silivri Belediye Meclisi'nin 11.12.2020 Cuma tarihine rastlayan Aralık Ayı Toplantısının 2. Birleşiminin 1. Oturumu, saat 10.00'da Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;

G Ü N D E M :

1 - Silivri, Alibey Mahallesi 1560 ada 12 parselin irtifak hakkı tesisinin TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına yapılması ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

2 - Silivri, Cumhuriyet Mahallesi, 2029 ada, 5 parseldeki belediyemiz taşınmazı üzerine Elginkan Vakfı- Ümmehan Elginkan Çocuk Yuvasının, Elginkan Vakfı tarafından şartlı bağış karşılığında yaptırılması ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

3 - Mülkiyeti belediyemize ait Silivri Kurfallı Mahallesi,1490 parsel 80/1 nolu binanın Alipaşa Aile Sağlığı hekimleri tarafından sunulan Gezici Sağlık Hizmeti kapsamında kullanılmak üzere Silivri İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne tahsisi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

 4 - İlçemizdeki isimsiz parkların isimlendirilmesi ile ilgili İsim Tespit Komisyonu raporunun görüşülmesi.

5 - Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin revize edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

6 - İlçemiz Silivri Devlet Hastanesi karşısındaki açık otopark ücret tarifesinde düzenleme yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.