Yılmaz: Aşk ile çalışan yorulmaz Yılmaz: Aşk ile çalışan yorulmaz

Silivri Belediye Meclisi’nin 02/01/2023 Pazartesi tarihine rastlayan Ocak Ayı toplantısının I. Birleşiminin I. Oturumu, saat 10.30’da Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;

G Ü N D E M:

1 - Belediye Meclisinin 2023 yılı çalışma takviminin görüşülmesi.

2 -Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için Komisyon oluşturulmasının görüşülmesi.

3 -Belediyemiz kadrolarında unvan değişikliği yapılmasının görüşülmesi.

4 - Belediyemizde 2023 yılında geçici işçi çalıştırılmasının görüşülmesi.

5 -Belediyemizde 2023 yılında mevsimlik işçi çalıştırılmasının görüşülmesi.

6 - Belediyemizde 2023 yılında sözleşmeli personel çalıştırılmasının görüşülmesi.

7 - Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde görev yapan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına araç tahsisinin görüşülmesi.

8 - Belediyemiz Silivri Ezgi Eğitim Hizmetleri A.Ş. nin belediye tüzel kişiliği adına temsile yetkili kılınmasının görüşülmesi.

9 - Mülkiyeti belediyemize ait Silivri İlçesi, Selimpaşa Mahallesi, 6963 ada, 7 parseldeki taşınmazın sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığına tahsis edilmesinin görüşülmesi.

10 - Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazların satışlarının görüşülmesi.

11 - Silivri’de faaliyet gösteren 2. Amatör Spor Kulüplerine nakdi yardım yapılmasının görüşülmesi.

12 - Belediyemiz ihtiyaçlarında kullanılmak üzere borçlanma ve borçlanma konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.

13 - Bulgaristan’ın Kırcaali ili Mestanlı Beldesinde yapılmakta olan ve yarım kalmış bulunan caminin bitirilmesi için belediyemizce yardım yapılmasının görüşülmesi.

14 - Silivri Merkez Boğluca Deresi taşkın alanı ve yakın çevresi 1/1000 ölçekli revizyon imar planına askı süresi içinde yapılan itirazların görüşülmesi.

15 - Silivri İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 6093 ada, 5 parselin güneyinde kalan alanın ihdas edilerek Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisine satılmasının görüşülmesi.

16 - Silivri İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi,5870 ada 7 parselin doğusunda kalan alanın ihdas edilerek Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisine satılmasının görüşülmesi.

17 - İlçemizde Çevre Temizlik Vergisi ile ilgili işyerleri ve su kullanmayan konutlara ait grupların derece değerinin arttırılmasının görüşülmesi.

18 - TURAŞ Gaz Armatürleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından 34 FZE 849 plakalı 2022 model, Dacıa Duster aracın belediyemizce hibesinin kabulünün görüşülmesi.