Silivri Belediye Meclisi’nin 04/07/2022 Pazartesi tarihine rastlayan Temmuz Ayı toplantısının I. Birleşiminin I. Oturumu, saat 10.30’da Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;

G Ü N D E M:

1 - Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Alt Yapı Koordinasyon Birimi Görev ve Yetkileri Yönetmeliği revizesinin görüşülmesi.

2 - İstanbul Büyükşehir Belediyesince asfalt ve asfalt elemanlarının faaliyetlerinde kullanılması için belediyemize verilen yardımın kabulünün görüşülmesi.

3 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce belediyemize verilen tuz yardımının kabulünün görüşülmesi.

4 - Belediyemiz 2022 yılı ek bütçesinin oluşturulmasının görüşülmesi.

5 - Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görev yapan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na araç tahsisinin görüşülmesi.

6 - İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan ilköğretim okullarında eğitim alan 8’nci sınıf öğrencileri arasında 2022 yılı LGS sonuçlarına göre ilk 10’a giren öğrencilerimizin ödüllendirilmesinin görüşülmesi.

7 - İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan lise ve dengi okullarında eğitim alan lise son sınıf öğrencileri arasında ÖSYM tarafından 2022 yılı YKS sonuçlarına göre ilk 10'a giren öğrencilerimizin ödüllendirilmesinin görüşülmesi.

8 – Silivri’mizin yetiştirdiği milli sporculardan olan İrem KURT’un ödüllendirilmesinin görüşülmesi.

9 - Silivri İlçesi, Yeni Mahalle 6266 ada, 2 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesi.

10 - Belediyemizce işletilen otoparklarla ilgili İşletme ve İştirakler Müdürlüğümüzün 2022 yılı ücret tarifelerine ek ücret tarifesinin belirlenmesinin görüşülmesi.

11 - Selimpaşa Mahallesi, 191 ada 16 parsel sayılı taşınmazlar ile Silivri Belediyesi mülkiyetindeki Selimpaşa Mahallesi, 186 ada 12-parsel sayılı taşınmazın trampasının/takasının görüşülmesi.

12 - Mülkiyeti Silivri Belediyesine ait olan, ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi, 5840 ada, 108 parselde kayıtlı taşınmazın satışının görüşülmesi.

13 - Mülkiyeti Silivri Belediyesine ait olan, ilçemiz Ortaköy Mahallesi, 3628 ada, 19, 20 ve 21 parsellerde kayıtlı taşınmazların satışının görüşülmesi.

14 - Mülkiyeti Silivri Belediyesine ait olan, ilçemiz Sancaktepe Mahallesi, 501 ada, 2 Parselde kayıtlı arsa vasıflı taşınmazın satışının görüşülmesi.

15 - Selimpaşa Mahallesi, 646 ada 2 parsel sayılı 12,00 m2. yüzölçümlü alanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi İGDAŞ (İstanbul Gaz Dağıtım San. Tic. A.Ş.) adına tahsis edilmesinin görüşülmesi.

16 - Selimpaşa Mahallesi, 6320 ada 1 parsel sayılı 15,00 m2. yüzölçümlü alanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi İGDAŞ (İstanbul Gaz Dağıtım San. Tic. A.Ş.) adına tahsis edilmesinin görüşülmesi.

Editör: Cem Güner