Silivri Belediye Meclisi’nin 07/11/2022 Pazartesi tarihine rastlayan Kasım Ayı toplantısının I. Birleşiminin I. Oturumu, saat 10.30’da Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;

G Ü N D E M:

1 - Silivri, Cumhuriyet Mahallesi, Kumsal Caddesinde bulunan park alanına ''Suna PEKUYSAL Parkı'' isminin verilmesinin görüşülmesi.

2 - Silivri İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına tahsisi yapılan ancak Silivri Adalet Sarayı Ek Hizmet binasına taşındıklarından New Center Alışveriş Merkezi'ndeki mülkiyeti Silivri Belediyesine ait 32 ve 33 nolu bağımsız bölümlerin boşaltılması nedeniyle tahsisinin iptal edilmesinin görüşülmesi.

3 - Silivri Mimarsinan Mahallesi, 1382 ada 1 parselin intifa (kullanım) hakkı tesisinin TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına yapılmasının görüşülmesi.

4 - Silivri Alipaşa Mahallesi, 405 ada 1 parsel intifa (kullanım) hakkı tesisinin TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına yapılmasının görüşülmesi.

5 - Hisselerinin tamamı Silivri Belediyesine ait olan, Silivri İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ayni sermaye artırımı yapacağından mülkiyetleri belediyemize ait 11 adet taşınmazın devrinin yapılmasının görüşülmesi.

6 - Mülkiyeti Hazineye ait Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 5398 ada, 11 parsel nolu ve 5438 ada, 20 parsel nolu taşınmazlar ile mülkiyeti Silivri Belediyesine ait Yeni Mahalle (tapuda Alibey Mahallesi) 1356 ada, 3 ve 5 parsel nolu taşınmazların trampası ile Silivri Belediyesi lehine oluşacak farkın belediyemizin vergi borçlarına mahsuben Hazineye devrinin yapılarak mahsuplaşılmasının görüşülmesi.

7 - Silivri Değirmenköy Fevzipaşa Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 134 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın imar planında belirlenmiş Küçük Sanayi Alanı olarak kullanılmak üzere belediyemizce satın alınmasının görüşülmesi.

8 - Silivri, Alipaşa Mahallesi, 451 ada, 2 parseldeki belediyemiz hissesinin, Silivri İlçe Sağlık Müdürlüğüne Aile Sağlığı Merkezi yapılmak üzere tahsisinin görüşülmesi.

9 - Silivri İlçesi, Yeni Mahalle, 1663 ada 1 parsel sayılı taşınmazın kuzeyinde yer alan ve 8805 ada 1 parsel intifa (kullanım) hakkı tesisinin TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına yapılmasının görüşülmesi.

10 - Silivri Belediyesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İskele Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi kurulmasının görüşülmesi.

11 -  İlçemiz sınırları içinde bulunan sokak isimlerinin değiştirilmesinin görüşülmesi.

Yılmaz: Silivri'yi geleceğe taşıyoruz Yılmaz: Silivri'yi geleceğe taşıyoruz

12 - Silivri İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 5912 ada, 13 parselin güneyinde kalan alanların ihdas edilerek, Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılmasının görüşülmesi.

13 - Silivri İlçesi, Semizkumlar Mahallesi, 8545 ada 1 parselin kuzeyinde kalan ihdaslı alanın, güney ve batısında kalan alanların ihdas edilerek, Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılmasının görüşülmesi.

14 - Silivri İlçesi, Büyüksinekli Mahallesi, 4331 ada 1 parselin kuzeyinde kalan alanların ihdas edilerek, Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılmasının görüşülmesi.

15 - Silivri İlçesi, Alipaşa Mahallesi, 8338 ada 30 parselin kuzeyinde kalan alanın ihdas edilerek, Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılmasının görüşülmesi.

16 - Silivri İlçesi, Çanta Sancaktepe Mahallesi 461 Ada 1 Parsel ile Park alanına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.

17 - Belediyemiz müdürlüklerinin gider tertibinden ödenek ihtiyacı olan gider tertiplerine fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapılmasının görüşülmesi.

18 - Belediyemiz Silivri Ezgi Eğitim Hizmetleri A.Ş.’nin belediye tüzel kişiliği adına temsile yetkili kılınmasının görüşülmesi.

19 - Belediyemiz Silivri Silkent Silivri Kent Hizmetleri A.Ş.’nin belediye tüzel kişiliği adına temsile yetkili kılınmasının görüşülmesi.