Silivri Belediye Meclisi’nin 02/09/2013 Pazartesi tarihine rastlayan Eylül Ayı toplantısının I. Birleşiminin I. Oturumu, saat 14.30’da Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;

 

G Ü N D E M:

 

1-Silivrispor Kulübü Halk Oyunları Grubunun belediyemizi temsilen Makedonya’da düzenlenen Folklor Festivaline katılmasının görüşülmesi.

2- Silivri Kavaklı Mahallesi,10 pafta, 600 parselde kayıtlı mezarlığın İBB’ye devrinin görüşülmesi.

3-İlçemizdeki isimsiz cadde ve sokakların isimlendirilmesinin görüşülmesi.

4-Silivri Çeltik Köyü, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan itirazların görüşülmesi.

5-Belediyemiz kadrolarında derece ve unvan değişikliği yapılmasının görüşülmesi.

6- İlçemiz Akören Köyündeki kantarın ve binasının bakım ile onarımının yaptırılmasının görüşülmesi.

7-Silivri Ortaköy Mahallesi, 407 ada, 4 parseldeki belediyemiz hissesi satışının görüşülmesi.

8-Mülkiyeti belediyemize ait ilçemiz Ortaköy Mahallesi, 405 ada,4 parseldeki taşınmazın, Birinci Basamak Sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığına tahsis edilmesinin görüşülmesi.

9- İlçemiz Büyük Sinekli Köyüne pazar yeri yapılmasının görüşülmesi.

 


 

Editör: TE Bilişim