Silivri Belediye Meclisi’nin 03/10/2022 Pazartesi tarihine rastlayan Ekim Ayı toplantısının I. Birleşiminin I. Oturumu, saat 10.30’da Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;

G Ü N D E M:

1 - İlçemiz Çayırdere Mahallesi'nde yapılacak olan kadastro çalışmalarında Bilirkişi olarak görevlendirilmek üzere 6 üye seçilmesinin görüşülmesi.

2 - İlçemiz Beyciler Mahallesi'nde 2B uygulama çalışmalarında 1 Asil Üye ve 1 Yedek Üye seçilmesinin görüşülmesi.

Sami Barlas: Marina yatırımını CHP engelliyor Sami Barlas: Marina yatırımını CHP engelliyor

3 - Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü bünyesinde fiilen çalışmakta olan zabıta personeline aylık maktu fazla çalışma ücretinin üst sınırdan verilmesinin görüşülmesi.

4 - Belediyemiz kadrolarında derece değişiklikleri yapılmasının görüşülmesi.

5 - Belediyemizde 2022 yılında mevsimlik işçi çalıştırılmasının görüşülmesi.

6 - Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görev yapan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına araç tahsisinin görüşülmesi.

7 - Silivri Belediyesi Emir ve Yasakları Yönetmeliğinin görüşülmesi.

8 - Silivri İlçesi, Piri Mehmet Paşa Mahallesi 1742 ada 1 parsel sayılı taşınmazda Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı ile belediyemiz arasında ortak hizmet projesi kapsamında sosyal kültürel tesis yapımına yönelik yapılan protokolün süresinin uzatılmasının görüşülmesi.

9 - Silivri Belediyesi mülkiyetindeki Selimpaşa 451 ada 4 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki Kadir Has Üniversitesi ile Silivri Belediyesi arasında “Eğitime Destek Kurs Programı” faaliyeti için gerekli protokolün imzalanmasına yönelik Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.

10 - Mülkiyeti Gençlik Spor İl Müdürlüğüne ait Selimpaşa Mahallesi 339 ada 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan Mehmet Karasu Spor Tesisleri ve Değirmenköy Mahallesi eski 22 ada 1 parsel yeni 6561 ada 16 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan Değirmenköy Futbol Sahası ve Spor Tesisinin işletme hakkı için Silivri Belediyesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü arasında protokol yapılabilmesi konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.

11 - Türkiye Belediyeler Birliği ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği işbirliği programı kapsamında Belediyemiz ve İskele Belediyesi işbirliğinde hazırlanan "Kentsel Parklar, Kültürel Ortaklıklar Projesi" çerçevesinde Türkiye Belediyeler Birliği’nden proje için mali destek alınması ve projenin uygulanması konusunda belediye başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.

12 - Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen “Yeşil Şehirler Fikir ve Proje Yarışması” kapsamında Belediyemizin ödül almaya hak kazandığından yarışma işlemlerinin tamamlanması ve işbirliği protokolü imzalanmasına yönelik Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.

13 - İlçemiz sınırları içinde bulunan sokak isimlerinin değiştirilmesinin görüşülmesi.

14 - 2023 yılı âcize ücreti maaşının arttırılmasının görüşülmesi.

15 - Belediyemiz Çevre ve Koruma Müdürlüğü’nün kapatılarak, Stratejik Plana bağlı Permormans Hedef ve Faaliyetleri ile birlikte Bütçesinin, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğüne devredilmesinin görüşülmesi.

16 - Silivri İlçesi Alipaşa Mahallesi 8318 ada 10 nolu parselin kuzeyinde ve batısında kalan alanların ihdas edilerek, Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılmasının görüşülmesi.

17 - Silivri İlçesi Yeni Mahalle 6242 ada 2 nolu parselin kuzeyinde ve batısında kalan alanların ihdas edilerek, Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılmasının görüşülmesi.

18 - 2023 Mali yılı performans programı ve bütçesinin görüşülmesi