Silivri Belediye Meclisi’nin 07/01/2013 Pazartesi tarihine rastlayan Ocak Ayı toplantısının I. Birleşiminin I. Oturumu, saat 14.30’da Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;

G Ü N D E M:

1- Belediye Meclisinin 2013 yılı çalışma takviminin görüşülmesi.

2- Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için komisyon oluşturulmasının görüşülmesi.

3- Belediyemizde 2013 yılında geçici işçi çalıştırılmasının görüşülmesi.

4- Belediyemizde 2013 yılında mevsimlik işçi çalıştırılmasının görüşülmesi.

5- Belediyemizde 2013 yılında sözleşmeli personel çalıştırılmasının görüşülmesi.

6- Gendav Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. tarafından belediyemize araç hibesi yapılmasının görüşülmesi.

7- Belediyemize İlk Defa Atanan Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Yönetmeliğin görüşülmesi.

8- Silivri ilçesi, Kurfallı Köyü 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesi.

9- Silivri Merkez Kentsel Sit Alanı ve Selymbria Antik Kenti Nekropolü III. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının görüşülmesi

10-Belediyemiz kadrolarında unvan değişikliği yapılmasının görüşülmesi.

Editör: TE Bilişim