Silivri Belediye Meclisi’nin 06/11/2023 Pazartesi tarihine rastlayan Kasım Ayı toplantısının I. Birleşiminin I. Oturumu, saat 10.30’da Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde:

 GÜ N D E M :

1- Belediyemiz kadrolarında derece değişiklikleri yapılmasının görüşülmesi.

2 - Mülkiyeti belediyemize ait Silivri İlçesi, Alibey Mahallesi, 5729 ada, 30 parseldeki yapının çatı katının Etüt Merkezi ve Kütüphane olarak kullanılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilmesinin görüşülmesi.

3 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmazların vergi borçlarına karşılık Maliye hazinesine devir işlemi yapılmış olduğundan, tahsislerine yönelik alınan meclis kararlarının iptal edilmesinin görüşülmesi.

4 - Belediyemiz Silkent Silivri Kent Hizmetleri A.Ş.’nin belediye tüzel kişiliği adına temsile yetkili kılınmasının görüşülmesi.

5 - Belediyemiz birimlerinin fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapılmasının görüşülmesi.

6 - İlçemiz Beyciler Mahallesinde yapılacak olan kadastro çalışmalarında Bilirkişi olarak görevlendirilmek üzere 6 üye seçilmesinin görüşülmesi.

7 - Belediyemize ait Cumhuriyet ve Kavaklı Mahallesinde yer alan hissedarı olduğumuz parsellerdeki hisselerimizin satışının görüşülmesi.

8 - Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların satışının görüşülmesi.

9 - Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların bankaya teminat olarak gösterilmesi hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.

Belediye müteahhitlerinde büyük telaş Belediye müteahhitlerinde büyük telaş

10 - Silivri İlçesi, Alibey Mahallesi, 6121 ada 2 parselin kuzeyinde kalan alanın ihdas edilerek, Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılmasının görüşülmesi.

11 - İstanbul Kültür Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Belediyemiz arasındaki sağlık ile ilişkili araştırma, uygulama, skolyoz ve femoral anteversiyon taraması ile eğitimlerinin yapılmasına dair işbirliği protokolünün imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.

12 - Mülkiyeti belediyemize ait Çanta-Sancaktepe Mahallesi 144 ada 1 parsel sayılı taşınmazın Maliye Hazinesi adına devrinin yapılmasının görüşülmesi.

Editör: Cem Güner