Silivri Belediye Meclisinin Temmuz ayı toplantısının 4’üncü gündem maddesinde “Belediyemiz 2022 yılı ek bütçesinin oluşturulmasının görüşülmesi.” vardı. Konuyla ilgili konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 2022 yılının ek bütçesinin 280 milyon TL olarak uygun görüldüğünü ifade etti. Böylece Silivri Belediyesinin 445 milyon TL olan 2022 yılı bütçesi, ek bütçe ile 725 milyon TL olacak.

“SİLİVRİ BELEDİYESİ YILI DENK BÜTÇE İLE BİTİRECEK”

4’üncü gündem maddesiyle ilgili açıklamalarda bulunan ve ek bütçenin gerekliliğine dikkat çeken Başkan Yılmaz, “2021 yılı Aralık ayında ekonomik göstergelerde meydana gelen bozulmalar, değişimler ve artışlar neticesinde mal ve hizmetlere ulaşımın maliyetlerindeki artış hepinizin malumu. Malum olduğu üzere belediyelerin gelecek yıl bütçeleri, içerisinde bulunan yılın ekim aylarında meclislere getirilir ve meclislerde kabul edilir. Belediyemizin 2022 yılı bütçesini de 2021 yılı ekim ayında bu meclise getirmiş ve hep beraber 445 milyon TL olarak oylamıştık, onaylamıştık. Yine bilindiği üzere gelecek yıllar için yapılan bütçelerde Merkez Bankası, Maliye Bakanlığı gibi kurumların öngörüleri ile bunlarla belirlenen kıstaslar ve rakamlar esas alınmaktadır. Haliyle bizim bütçemizde de gelir ve gider öngörülerimiz bu esaslar üzerine belirlenmiştir. Pandemi sonrasında dünyada yaşanan emtia fiyatlarındaki artış, tedarik zincirlerindeki bozulmalar, kırılmalar ve sorunların ülkemizde de yaşanması kaçınılmaz olmuş, 2021 yılı sonundan itibaren tahminlerin üzerinde fiyat artışları olmuş ve enflasyonist bir ortam oluşmuştur. Enflasyon karşısında çalışanların alım gücünün iyileştirilmesini sağlamak amacıyla asgari ücrete yapılan yüzde 50 oranındaki iyileştirme haliyle çalışanlarımız için yaptığımız toplu iş sözleşmelerinde de belirleyici olmuş, ortaya çıkan ücret artışları öngörülenin çok ama çok üzerinde olmuştur. Yine memur maaşlarında yapılan artışlar da dikkate alındığında bütçemizde personel ödemeleri için öngörülen ödenek miktarının yetersiz kaldığı da hepinizin bilgisinde olmalıdır. Ayrıca asgari ücrette yeniden yapılan iyileştirme ve memur maaşlarında yapılan enflasyon oranındaki artışlar karşısında personel giderleri noktasında da ek bütçe yapmamız kaçınılmaz olmuştur. Belediye hizmetlerinin yerine getirilmesi için gerekli olan her türlü emtianın fiyatlarındaki artışla birlikte, alımlar ve ödemelerdeki cari fiyatlar ve rakamlar üzerinden yapılıyor olması gerçeğini dikkate aldığımızda 2022 yılı bütçemizde yatırımlar ve cari harcamalar için öngörülmüş olan ödeneklerin de yetersiz kalacağı aşikârdır. Hizmetlerin devam etmesi gerekliliği yanında ödeneği olmayan herhangi bir işin yapılamayacağı kuralı ve belediyemizin mali yapısındaki varlıkların bulunuyor olmasına rağmen, bütçe mevzuatı ve tekniği itibarıyla fasıllar arasında aktarma yapılamaması ek bütçe yapmamızı zorunlu hale getirmiştir. Dolayısıyla da bu ek bütçeyi merkezi idare geçtiğimiz meclis kapanmadan yaptı ve tüm belediyeler şu an ek bütçelerini yapmak zorundalar. Çünkü bahsettiğim konular, ücret artışları, emtia artışları, yatırımların, hizmetlerin devam etmesi gibi sebeplerdir. Bununla ilgili de kısaca esasında rakamları da sizinle paylaşmak istiyorum: İhtiyacımız olan ödeneklerin toplam tutarları sırasıyla; İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz için 51 milyon 151 bin TL, Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz için 12 milyon TL, Fen İşleri Müdürlüğümüz için 119 milyon 167 bin TL, Mali Hizmetler Müdürlüğümüz için 33 milyon 847 bin TL, İşletme İştirakler Müdürlüğümüz için 6 milyon 635 bin TL, Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz için 57 milyon 200 bin TL. Toplamda da 280 milyon TL’lik bir ek bütçeyi uygun görmüş durumdayız. Önümüzdeki 6 ayda ülke ve dünya genelinde olağanüstü durumlar yaşanmaz ise yaratacağımız kaynaklar ve bütçe disiplini ile Silivri Belediyesinin yılı denk bütçe ile bitireceğinden hiç şüpheniz olmasın.” ifadelerini kullandı.

Gündem maddesi oy birliği ile kabul edilerek Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderildi.

Editör: Cem Güner