Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, belediye çalışanlarıyla bir araya gelerek 2024 yılı ilk altı ayında uygulanacak zam oranını açıkladı. Toplu İş Sözleşmesi’nde 2024 yılı ilk altı ayı için belirlenen zam oranı üzerinde bir zam yapan Başkan Yılmaz, “31 Aralık 2022 tarihindeki çıplak ücretlere 1 Ocak 2024 tarihinden geçerli olacak zamla birlikte, 1 yıllık değişim oranı ortalama olarak % 215,4 olmaktadır.” dedi.

Başkan Yılmaz, sözleşmede belirtilen zam tarihlerine bakıldığında, yeni zamla birlikte 4 aylık süre sonra yansıyan zam oranının ortalama % 56 olduğunu vurguladı. Yılmaz, “Toplu İş Sözleşmesine göre 1 Ocak 2024 tarihinde % 20 oranında yapılması gereken zam % 35 olarak uygulandığında, 31 Ağustos 2023 ile 01 Ocak 2024 tarihleri arasındaki 4 aylık sürede zam oranı % 56,3 olmuştur.” diye konuştu. 

% 35 olarak uygulanacak 2024 yılı ilk altı ay ile birlikte günlük en düşük brüt yevmiye 810 TL’ye yükselirken, bununla beraber aylık giydirilmiş (yemek ayni) en düşük ücret 30 bin 330 TL oldu.          

Silivri Belediyesinde En Dusuk 1707322736 C034Sf                                       

“GÖREN GÖZ, DUYAN KULAKLARIN ŞAHİTLİK ETTİĞİ ESERLER YAPTIK”

Toplantıda belediye çalışanlarına teşekkür eden Başkan Yılmaz, “Bugün burada sizlerle bir arada olmamızın 2 önemli gerekçesi var. Birincisi, sizlere teşekkür etmek içindir. Malumunuz 31 Mart 2024 tarihinde yerel yönetimlerin seçimleri yenilenecektir. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimlerde Silivrili hemşehrilerimizin teveccühü ve tercihi ile seçilmiş olduğum Belediye Başkanlığının birinci dönemi iki ay sonra tamamlanacaktır. Geride bıraktığımız yaklaşık beş yıllık sürede Silivri’ye hizmet için gecemizi gündüzümüze katarak çalıştık. Gören göz, duyan kulakların şahitlik edeceği eserleri Silivri’mizin dört bir yanında hayata geçirdik. Bunları yaparken aranızda yeni olanlarınızda dâhil dört yılı aşan bir zamandır birlikte ve beraber olduğumuz siz mesai arkadaşlarımızın katkısı büyüktür. O sebeple mesai arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Nice hizmetleri yine birlikte sunabilmeyi ümit ediyor ve hepinize sağlıklı bir ömür diliyorum.” ifadelerini kullandı.  

Photo 1707322380 1707322723 G3Aewn

“YANLIŞ VE ÇARPTIRILMIŞ BİLGİLERE İTİBAR ETMEYİN” UYARISI

İkinci gerekçeyi de paylaşan Başkan Yılmaz, “Yanlış ve çarptırılmış kirli bilgilerle mesai arkadaşlarımızın çalışma şevkinin kırılması ve belediyemiz bünyesinde iş barışının bozulması tehlikesi karşısında bazı gerçekleri Belediye Başkanı olarak birinci ağızdan direkt muhatapları ile paylaşmak istememdir. Belediyeler, beldelerinde yaşayan 7’den 77’ye herkese beşikten mezara kadar hizmet etmekle yükümlü olan kamu kurumlarıdır. Yapacakları iş ve işlemler de yasalarla belirlenmiştir. Belediyeler, yükümlülüklerini görevli olan memur ve işçiler ile yerine getiriler. Bu görevlerini yerine getirirken gerekli olan mali kaynakları, merkezi hükümet payları ile hizmet karşılığı tahsil edilen emlak vergisi ve sair harçlardan oluşur. Belediyeler ticari kuruluşlar olmadığı için de yapılan işlerden doğacak kar gibi gelirlere sahip olamazlar. Gelir ve giderlerini disiplin altına alamayan kişi ya da ticari kuruluşların akıbeti ne ise belediyelerin de odur." dedi.

GÖREVE GELDİĞİMİZDE BELEDİYENİN BÜYÜK BİR BORÇ YÜKÜ VARDI

Konuşmasında belediyenin mali yapısı ile ilgili bilgi veren Başkan Yılmaz, "İş başına geldiğimiz günden bugüne kadar üzerinde önemle durduğumuz konuların başında belediyemizin mali yapısının düzeltilmesi ve düzgün bir şekilde sürdürülmesi olmuştur. Şükürler olsun ki bunu başardık. Bu konuda başarılı olduk ki, vaatlerimizin çok üstünde hizmetleri yapabildik. Görev süremiz içerisinde ikinci önemli ve hassas olduğumuz bir diğer hususta, çalışanlarımızın ücret ve sair sosyal haklarının zamanında ödenmesi olmuştur. İnancımızın gereği ‘alın teri kurumadan emeğin karşılığı ödenmelidir.’ Böyle olmasına rağmen, iş başına geldiğimiz vakitte gördük ki belediye birçok alanda borç yükü altına sokulmuş ve maalesef çalışanların ikramiye, tazminat gibi alacakları aylarca ödenmemiş. Aranızda bunlara şahit olan arkadaşlarımız vardır. İlk işlerimizden birisi çalışanlara olan ve yerine getirilmemiş yükümlükleri kısa süre içerinde yerine getirmek ve Silivri Belediyesini çalışanına borçlu belediye yaftasından kurtarmak olmuştur. O günden bugüne çalışanlarımızın her türlü hakları günü gününe ödenmeye de devam etmektedir." dedi.

“İŞLERİMİZİN HAKLARINI EKSİKSİZ VE ZAMANINDA ÖDEDİK”

Görev süresi boyunca personel maaşlarının ve haklarının düzenli bir şekilde ödendiğini ifade eden Başkan Yılmaz, "Ülkemizde memurların maaşları merkezi hükümetin kararları ile belirlenirken, yerel yönetimlerde çalışan işçilerin ücretleri de yetkili işçi sendikaları ile yapılan toplu iş sözleşmeleri ile belirlenmektedir. Yerel Yönetimlerde yapılacak Toplu iş sözleşmelerinde ücret ve sair sosyal ödemelerin tespit edilmesinde en belirleyici unsur Belediye Meclislerinde kabul edilen Bütçe ve belediyelerin personel giderlerinin gelirlere oranın yasa ile sınırlandırılmış olmasıdır. Bütçe imkânları çerçevesinde bu temel ilkelere uygun bir anlayışla Sendikalar ile yaptığımız toplu sözleşmelerde, işçilerimize günün şartlarında en iyi hakları sağlamaya çalışmak temel anlayışımız olmuştur. Hizmet-İş ve Belediye-İş sendikaları ile 2023 ve 2024 yıllarını kapsayan Toplu İş Sözleşmemizde bu anlayışla karşılıklı mutabakatlarla imzalanmıştır. Çalışanları enflasyona karşı korumak amacıyla, ücret zamlarının enflasyonla ilişkilendirildiği gibi, ilklerin yer aldığı Toplu İş Sözleşmelerinin uygulanmasında işçilerimizin bütün hakları eksiksiz ve zamanında ödenmiştir.” dedi.

“YAPILAMAYACAK ŞEYİ VAAT ETMEK ÇALIŞANLARI ALDATMAKTIR”

Başkan Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı: Belediyemizin gelirleri ve bütçe imkânları dikkate alındığında Silivri Belediyesinde çalışan mesai arkadaşlarımıza ücret zamlarında gerçekleşen enflasyon üzerinde artışlar sağlanmıştır. Söz konusu bu ücretlerin fevkalade iyi ve yeter olduğunu söylemek maalesef mümkün değildir. Ancak, karşılığı yani geliri olmayan bir giderin yapılması da mümkün değildir. Yapılmasını vaat etmek ise çalışanların aldatılmasıdır. Bizim ise aldatmayla işimiz olmadı olmayacakta. Önceliğimiz, Silivri’ye, Silivri’de yaşayan herkese hizmet etmektir. Hak indinde en hayırlı işler olan halka hizmeti, yalnız ben değil birlikte yaparsak anlamlı olacaktır. O sebeple siz mesai arkadaşlarımız, “Belediye Başkanı haklarınızı vermiyor” ve aslı astarı olmayan şeyleri varmış gibi takdim ederek, yapılacak seçimler arifesinde partizanca hareket edip algı yaratma peşinde koşanların gönüllerinizi ve kafalarınızı karıştıracak söylemleriyle, işyerlerimizde çalışma barışını bozmaya yönelik eylem ve teşebbüslere karşı uyanık ve duyarlı olmalısınız. Bugün olmayana yarın sahip olabiliriz, eksiklerimizi tamamlayabiliriz, onun için bugün Silivri’mizin huzur ve güven ortamına sahip çıkacağınıza ve gelişmesine katkı sağlayacağınıza inanıyorum. Hepinize sağlık ve esenlikler diliyorum.”

Editör: Cem Güner