Silivri Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün, Avrupa Birliği (AB) Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına sunduğu iki proje hibe desteği almaya hak kazandı. “Tarım Kooperatiflerinde Kadının Güçlendirilmesi” projesi ile Silivri’de kadın kooperatiflerinin kapasitelerinin güçlendirilerek daha fazla kadın üreticinin bu alanda teşvik edilmesi amaçlanırken; “İklim Değişikliğine Uyum İçin Tarımda Yenilikçi Bir Mesleki Eğitim Perspektifi” projesi ile iklim değişikliğinin tarıma yönelik olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve iklim değişikliğine uyum ve dayanıklılığın artırılması hedefleniyor.

SİLİVRİ’DE KADIN KOOPERATİFLERİ DAHA ETKİN HALE GETİRİLECEK

2021 Yılı Erasmus+ Yetişkin Eğitiminde İş Birliği Ortaklık Projeleri (KA220-ADU) kapsamında; AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına sunduğu “Tarım Kooperatiflerinde Kadının Güçlendirilmesi” isimli projesi uygunluk kriterlerini karşılayan Silivri Belediyesi, uzmanların içerik değerlendirmesi sonucu azami 134.324,00 euro hibe desteği almaya hak kazandı. Proje ile Silivri’de; kadın kooperatiflerinin kapasitelerinin geliştirilmesi, kooperatif sayılarının ve görünürlüklerinin artırılması ve daha fazla kadın üreticinin bu alanda teşvik edilmesi amaçlanıyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN TARIM ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİ EN AZA İNDİRİLECEK

Silivri Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün, 2021 Yılı Erasmus+ Programı Mesleki Eğitimde İş Birliği Ortaklık Projeleri (KA220-VET) kapsamında; AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına sunduğu “İklim Değişikliğine Uyum İçin Tarımda Yenilikçi Bir Mesleki Eğitim Perspektifi” isimli projesi, uygunluk kriterlerini karşılayarak azami 216.840,00 euro hibe desteği ile kabul edildi. Silivri Belediyesinin, proje doğrultusunda İstanbul Teknik Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi ve yurt dışı ortakları ile birlikte yürüteceği çalışmalarla; iklim değişikliğinin tarım üzerindeki etkileri konusunda farkındalık yaratılması, tarımsal su kullanımı konusunda iklim değişikliğine uyum ve dayanıklılığın artırılması, azalan su kaynaklarının doğru kullanımına yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve dijital tarım platformunun oluşturulması hedefleniyor.