Silivri Belediye Meclisi’nin 03/01/2022 Pazartesi tarihine rastlayan Ocak Ayı toplantısının I. Birleşiminin I. Oturumu, saat 10.30’da Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;

G Ü N D E M:

1 – Belediye Meclisinin 2022 yılı çalışma takviminin görüşülmesi.

2 - Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için Komisyon oluşturulmasının görüşülmesi.

Şafak Başa: Sorun İSKİ'den kaynaklanmadı Şafak Başa: Sorun İSKİ'den kaynaklanmadı

3 - Belediyemizde 2022 yılında geçici işçi çalıştırılmasının görüşülmesi.

4 - Belediyemizde 2022 yılında mevsimlik işçi çalıştırılmasının görüşülmesi.

5 - Belediyemizde 2022 yılında sözleşmeli personel çalıştırılmasının görüşülmesi.

6 - Silivri İlçesi, Değirmenköy Fevzipaşa Mahallesi ve tapunun Değirmenköy Mahallesi 388 ada 8-9-10 ve 11 parsellerin doğusunda kalan yol alanının yoldan ihdas edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılmasının görüşülmesi.

7 - Silivri İlçesi, Fener Mahallesi, 3413 ada, 4 parselin 4706 Sayılı Yasanın 5. maddesinin 6. fıkrası uyarınca satılmasının görüşülmesi.

8 - Silivri İlçesi, Fener Mahallesi, 3358 ada, 4 parselin 4706 Sayılı Yasanın 5. maddesinin 6. fıkrası uyarınca satılmasının görüşülmesi.

9 - İlçemiz Büyükkılıçlı Mahallesi, 6280 ada 1 parsel sayılı taşınmazın tamamının intifa hakkı tesisinin TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına yapılmasının görüşülmesi.

10- Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde görev yapan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına araç tahsisinin görüşülmesi.

11- Belediyemiz ihtiyaçlarında kullanılmak üzere borçlanma ve borçlanma konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.

12- Nişantaşı Üniversitesi ve Silivri Belediyesi ile ortaklaşa yürütülecek sosyal sorumluluk ve eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere mülkiyeti belediyemize ait Selimpaşa Mahallesi, 55 pafta, 6286, 6287, 6288 ve 5676 parsellerdeki tescilli binaların Nişantaşı Üniversitesine tahsisine ve bu konuda protokol yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi