Silivri Belediye Meclisi'nin 05.02.2021 Cuma tarihine rastlayan Şubat Ayı Toplantısının 2. Birleşiminin 1. Oturumu, saat 15.00’te Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;

G Ü N D E M:

Yılmaz: Müjdat Gürsu Caddesi denize döndü Yılmaz: Müjdat Gürsu Caddesi denize döndü

1 - Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği revizesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

2 - Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği revizesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

3 - Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği revizesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

4 - Silivri İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına tahsisi yapılan Silivri, Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 1077 ada, 5 parsel üzerinde bulunan New Center Alışveriş Merkezindeki mülkiyeti Silivri Belediyesine ait 32 ve 33 nolu bağımsız bölümlerin tahsis süresinin uzatılması ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

5 - Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyemizce yapılan hizmet bedellerinin ödenmesi için borçlanılması ve borçlanma konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

6 - Mülkiyeti belediyemize ait olan Silivri, Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 1546 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazın vergi borçlarımıza karşılık Maliye Bakanlığına devrinin yapılarak mahsuplaşılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

7 - Mülkiyeti belediyemize ait olan Silivri, Selimpaşa Mahallesi, 5878, 5951, 5952, 5879 ve 5882 parselde kayıtlı 3 adet ayrı binanın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

8 - Silivri, Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 303 ada, 113 parseldeki belediyemiz hissesi satışı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

9 - Silivri, Piri Mehmet Paşa Mahallesi,223 Ada, 1 parsel ile mülkiyeti belediyemize ait olan Kavaklı Mahallesi, 313 ada, 1 parselin takası veya Kavaklı Mahallesi, 313 Ada 1 Parselin satışının yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

10 - Silivri İlçesi, Silivri Merkez Sahil Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

11 - İlçemiz sınırları içinde bulunan isimsiz cadde ve sokaklarının isimlendirilmesi ile ilgili İsim Tespit Komisyonu raporunun görüşülmesi.

12 - Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 2021 mali yılında uygulanmak üzere revize edilen ücret tarifeleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.