Eylül Meclisi karara bağlandı

Silivri Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı’nın II. Birleşiminin I. Oturumu’nda görüşülen gündem maddelerinin 2’si oy çokluğu ile diğer gündem maddeleri de oy birliğiyle kabul edildi.

Eylül Meclisi karara bağlandı

Silivri Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı’nın II. Birleşiminin I. Oturumu, 07 Eylül 2012 Cuma Günü saat 14.30’da Silivri Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Görüşülen 4 gündem maddesinin 2’si oy çokluğu, 2’si oy birliğiyle karara bağlandı.

-Gündemin 1.maddesinde görüşülen Silivri İlçesi, Tem bağlantı yolu doğusu ve batısı ile yakın çevresi 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yapılan itirazlar ile ilgili İmar Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “02.07.2012 onay tarihli 1/1000 ölçekli TEM Bağlantı Yolu Doğusu ve Batısı ile Yakın Çevresi Uygulama İmar Planına askı süresi içinde yapılmış otuz (30) adet itiraz incelenmiş olup, on beş (15) adet itiraz Komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmamış, on beş (15) adet itiraz ise Komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunarak Komisyon görüşü doğrultusunda tadil edilmesine karar verilmiştir.” 1.gündem maddesi oy birliği ile karara bağlandı.

-2. Gündem maddesinde görüşülen Belediyemiz plan ve proje hizmetleri jeoloji kontrol muayene harçlarının görüşülmesi ile ilgili Plan Bütçe ve İmar Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “Belediyemiz 2012 yılı harç tarifesine Plan ve Proje Hizmetleri, Jeoloji Kontrol Muayene ücretinin her parselden bir kez alınması ibaresinin eklenmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.” Gündemin 2. Gündem madde de oy birliği ile karara bağlandı.

-Kültür Merkezi proje değişikliğinin değerlendirilmesi ve yıllara sari yapılmasının görüşülmesi ile ilgili 3. Gündem maddesi Plan Bütçe, Hukuk ve İmar Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “Belediyemiz tarafından yaptırılacak olan Kültür Merkezi İnşaatı yapım bedelinin tamamının 2013 yılı bütçe ödeneğinden karşılanmayacağından,  ödeneğin %50’si 2013 yılından, %50’si 2014 yılından olmak üzere yıllara sari olarak yapılması talebinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 67. maddesi gereğince işin Belediyemizce yapılması,  komisyonumuz tarafından incelenerek uygun bulunmuştur.” 3. Gündem maddesi muhalefet grubunun red ve Yılmaz Kandemir’in çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile meclisten geçti.

-Gündemin 4. Maddesinde görüşülen Belediye Kültür Merkezi binasının yapımı konusunda bağışçı Mehmet Balcı ile belediyemiz arasında yapılan protokolün kısmi iptali ve belediyemiz imkânlarıyla yapılması ile ilgili Hukuk Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “Yukarıda belirtildiği üzere, ilgili Mehmet BALCI’nın sözleşmedeki imzanın kendisine ait olmadığı beyanına istinaden, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunulduğundan, imzanın Mehmet BALCI’ya ait olup olmadığı, dolayısıyla sözleşme ile bağlı olup olmadığı hususu yargıda olduğundan, Kültür Merkezinin bağışlama sözleşmesinden doğan haklarımızın saklı kalması kaydıyla, soruşturma sonucunun beklenmesine, Mehmet BALCI’nın Kültür Merkezinin yapımından imtina etmesi, protokolde bulunan imzanın kendisine ait olmadığı iddiaları karşısında, Kültür Merkezinin yapımının sürüncemede kalmasının önlenmesi, Kültür Merkezinin bir an önce yapılarak ilçemizin bu hizmete kavuşturulmasında kamu menfaati bulunduğu gözetilerek, Silivri Belediyesi Kültür Merkezi Binasının Belediye imkânlarıyla yapılması, komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun görülmüştür.” Gündemin 4. Maddesi muhalefet grubunun ve Yılmaz Kandemir’in red oylarına karşılık, oy çokluğu ile meclisten geçti.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER