Meclis gündemi Cuma gününe ertelendi

Silivri Belediye Meclisi’nin Kasım Ayı Meclis Toplantısı’nın I. Birleşiminin I. Oturumu’nda görüşülen gündem maddeleri ilgili komisyonlara havale edildi.

Meclis gündemi Cuma gününe ertelendi

Silivri Belediye Meclisi’nin Kasım Ayı toplantısının I. Birleşiminin I. Oturumu, 05 Kasım 2012 Pazartesi Günü saat 14.30’da gerçekleştirildi. İki gündem maddesinin ilave edilmesiyle toplam 8 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda; iki madde karara bağlanırken, diğer maddeler ilgili komisyonlara havale edildi.

KARARA BAĞLANAN GÜNDEM MADDELERİ

-2.gündem maddesi olan Belediyemiz kadrolarında derece değişikliği yapılmasının görüşülmesi oy birliğiyle karara bağlandı.

-Gündeme 7. Madde olarak ilave edilen Silivri genelinde yol ve tretuvar yapımı işine ait  % 20 artışın İller Bankasından alınan krediden karşılanmasının görüşülmesi, AK Parti Grubunun red oylarına karşılık oy çokluğu ile karara bağlandı.

KOMİSYONLARA HAVALE EDİLEN GÜNDEM MADDELERİ

-Gündemin 1. Maddesi olan Belediyemize ait Selimpaşa Mahallesi, 54-55 pafta, 5734 nolu parselde kayıtlı 2 katlı binanın karakol binası olarak tahsisinin görüşülmesi Hukuk Komisyonu’na,

-Mülkiyeti belediyemize ait Selimpaşa Mahallesi, 743 ada, 7 parselde kayıtlı taşınmazdaki trafo yerinin Bedaş’a tahsisinin görüşülmesi ile ilgili 3. Gündem maddesi İmar ve Hukuk Komisyonu’na,

-4. Gündem maddesi olan Silivri Gümüşyaka Mahallesi, 21 pafta, 1055 parselde sosyal tesis ve spor kompleksinin yapımı karşılığı kiralanmasının görüşülmesi İmar ve Hukuk Komisyonu’na,

-Gündemin 5. Maddesi olan Silivri Seymen köyü 1/1000 ölçekli uygulama imar planının görüşülmesi İmar Komisyonu’na,

-Silivri, Alipaşa Mahallesi, 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yapılan itirazların görüşülmesi ile ilgili 6. Gündem maddesi İmar Komisyonu’na,

-7. Gündem maddesi olan Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 39 ada, 55 parselde kat karşılığı inşaat yaptırılması ve bu konuda malikler arasında alınacak kararlarda belediyemizi temsilen Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi İmar ve Hukuk Komisyonu’na, havale edildi. Silivri Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı’nın II. Birleşiminin I. Oturumu, 09 Kasım 2012 Cuma Günü saat 14.30’da Silivri Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek.

 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER